Wiedeń

WiedeńPołożony nad pięknym, modrym Dunajem, na pograniczu Alp. Wiedeń należy do najstarszych i najwspanialszych stolic w Europie. Największe znaczenie w historii Europy odgrywał jako stolica  Austro-Węgier. Był wtedy obszarem mieszania się kultur, Wiele narodowości zamieszkujących państwo było źródłem wewnętrznych konfliktów, ale także pozwalało na dynamiczny rozwój kultury i sztuki. Od 1440 do 1918 nieprzerwanie pod panowaniem dynastii Habsburgów…

WiedeńPołożony nad pięknym, modrym Dunajem, na pograniczu Alp. Wiedeń należy do najstarszych i najwspanialszych stolic w Europie. Największe znaczenie w historii Europy odgrywał jako stolica  Austro-Węgier. Był wtedy obszarem mieszania się kultur, Wiele narodowości zamieszkujących państwo było źródłem wewnętrznych konfliktów, ale także pozwalało na dynamiczny rozwój kultury i sztuki. Od 1440 do 1918 nieprzerwanie pod panowaniem dynastii Habsburgów.

Hofburg

Najstarszą częścią pałacu jest Dziedziniec Szwajcarski, który swą nazwę zawdzięcza mieszczącej się tutaj siedzibie gwardii szwajcarskiej, strzegącej niegdyś Hofburga. Świadectwem przebudowy renesansowej jest Brama Szwajcarska z 1533 r. Dziedziniec łączy się z dużo większym placem In der Burg, pośrodku którego stoi pomnik cesarza Franciszka II.

Habsburgowie zamieszkiwali  Hofburg przez ponad 600 lat (1279 – 1918). Przez ten czas XIII-wieczny zamek był systematycznie rozbudowywany aż w końcu przekształcił się w olśniewającą rezydencję. Dziś Hofburg mieści siedzibę prezydenta, stanowi ważne centrum kongresowe, udostępnia zwiedzającym muzea.

 {slimboximages/photo/austria/wieden/wieden12.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden12_.jpg,Wiedeń – Pałac Hofburg – rezydencja cesarza;
images/photo/austria/wieden/wieden19.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden19_.jpg,Wiedeń – Brama Szwajcarska;
mages/photo/austria/wieden/wieden13.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden13_.jpg,Wiedeń – pomnik cesarza rzymskiego i austriackiego Franciszka II;
images/photo/austria/wieden/wieden20.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden20_.jpg,Wiedeń – Na budynku Biblioteki;
images/photo/austria/wieden/wieden14.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden14_.jpg,Wiedeń – Hofburg – Skrzydło Michała (Michaelertrakt);
images/photo/austria/wieden/wieden15.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden15_.jpg,Wiedeń – Hofburg – Skrzydło Michała (Michaelertrakt)}

 

Augustinerkirche – Kościół Augustynianów

Niewielki, nie wyróżniający się pod względem architektonicznym, przylegający jedną ścianą do zabudowań cesarskich Hofburgu. Mimo tego niepozornego wyglądu posiadał wysoką rangę, od średniowiecza był to kościół parafialny Wiednia (fara)/ Wiednia,

Odbywały się tu śluby i pogrzeby Habsburgów. Ślub brała tutaj cesarzowa Maria Teresa, jej córka Maria Antonina wychodziła za króla francuskiego Ludwika XVI, Maria Ludwika wychodziła za mąż za Napoleona I. Odbył się tutaj ślub cesarza Franciszka Józefa i Elżbiety a także ich syna Rudolfa.

Zwyczajem Habsburgów ciała członków dynastii spoczywają w kościele Kapucynów, ich wnętrzności w Katedrze Śśw. Szczepana, a serca u Augustynianów.

 {slimbox
images/photo/austria/wieden/wieden16.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden16_.jpg,Wiedeń – Augustinerkirche;
images/photo/austria/wieden/wieden18.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden18_.jpg,Wiedeń – Augustinerkirche;
images/photo/austria/wieden/wieden17.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden17_.jpg,Wiedeń – Augustinerkirche – Grobowiec Marii Krystyny jednej z córek cesarzowej Marii Teresy}

 

Stephansdom – Katedra św. Szczepana

Pierwszy kościół w miejscu katedry wybudowano w XII wieku. Nie zachowały się żadne pozostałości z tego okresu. Po pożarze w 1258 r. kościół został odbudowany w stylu romańskim. Obecny wygląd katedra zawdzięcza przebudowie i rozbudowie w XIV-XVI w. Jest największym w Austrii zabytkiem sztuki gotyckiej. Większa część wnętrza katedry jest udostępniana do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.

Warte uwagi zabytki to ambona mistrza Pilgrama; cudowny obraz Madonna z Peczu; gotycki ołtarz Neustädter z 1447 r. przedstawiający ukoronowanie Maryi, św. Barbarę i św. Katarzynę; w ołtarzu głównym scena ukamieniowania św. Szczepana (patrona);  podziemia, w których znajdują się sarkofagi Habsburgów, sarkofag Fryderyka III wykonany z czerwonego marmuru.

{slimboximages/photo/austria/wieden/wieden24.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden24_.jpg,Wiedeń – Katedra;
images/photo/austria/wieden/wieden25.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden25_.jpg,Wiedeń – Katedra;
images/photo/austria/wieden/wieden26.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden26_.jpg,Wiedeń – Katedra}

 

 Wokół Ringu

Pod koniec XIX wieku rozebrano istniejące mury obronne wraz z basztami. Na ich miejscu powstała zaprojektowana z rozmachem Ringstrasse – otaczająca historyczne centrum miasta reprezentacyjna ulica Wiednia, przy której znajdują się budynki publiczne, prywatne pałace, place i parki, pomniki i eleganckie kawiarnie.

{slimbox
images/photo/austria/wieden/wieden07.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden07_.jpg,Wiedeń – pomnik cesarzowej Marii Teresy przed Muzeum Sztuk Pięknych (Kunsthistorisches Museum) ;
images/photo/austria/wieden/wieden08.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden08_.jpg,Wiedeń – Budynek Parlamentu;
images/photo/austria/wieden/wieden09.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden09_.jpg,Wiedeń – Fontanna Pallas Ateny przed Parlamentem;
images/photo/austria/wieden/wieden10.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden10_.jpg,Wiedeń – Ratusz;
images/photo/austria/wieden/wieden11.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden11_.jpg,Wiedeń – Afisz na budynku Burgtheater;
images/photo/austria/wieden/wieden28.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden28_.jpg,Wiedeń;
mages/photo/austria/wieden/wieden27.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden27_.jpg,Wiedeń – Kościół św Piotra – jeden z najpiękniejszych w stylu barokowym;
images/photo/austria/wieden/wieden23.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden23_.jpg,Wiedeń – Kolumna morowa (kolumna Trójcy Świętej) wzniesiona przez Leopolda I na pamiątkę zakończenia epidemii dżumy w 1679 roku;
images/photo/austria/wieden/wieden21.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden21_.jpg,Wiedeń – Secesja – Looshaus;
images/photo/austria/wieden/wieden29.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden29_.jpg,Wiedeń – Na ulicy;
images/photo/austria/wieden/wieden22.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden22_.jpg,Wiedeń – Na ulicy}

 

Hundertwasserhaus – Dom Hundertwassera

W 1983 roku Friedensreich Hundertwasser otrzymał zlecenie przebudowy jednego z domów komunalnych (róg Löwengasse i Kegelgasse). Fasada budynku przypomina barwną mozaikę. Jest niesamowitą mieszaniną stylów architektonicznych. Znalazła się tu nawet pozłacana kopuła niczym z cerkwii, ogrody na dachu, ceramiczne kolumny, szklane ozdoby i niewiele prostych linii.

 {slimbox
images/photo/austria/wieden/wieden04.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden04_.jpg,Wiedeń – Dom Hundertwassera;
images/photo/austria/wieden/wieden05.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden05_.jpg,Wiedeń – Dom Hundertwassera;
images/photo/austria/wieden/wieden06.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden06_.jpg,Wiedeń – Dom Hundertwassera}

 

Prater

Wiedeński Prater jest prawdopodobnie najstarszym parkiem rozrywkowym na świecie. To od ponad dwustu lat ulubione miejsce wypoczynku wiedeńczyków. Symbolem parku, a nawet całego Wiednia, jest diabelskie koło – Riesenrad. Można z niego podziwiać panoramę miasta z wysokości 65 metrów.

{slimbox
images/photo/austria/wieden/wieden01.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden01_.jpg,Wiedeń – Prater – W głębi Riesenrad;
images/photo/austria/wieden/wieden02.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden02_.jpg,Wiedeń – Prater;
images/photo/austria/wieden/wieden03.jpg,images/photo/austria/wieden/wieden03_.jpg,Wiedeń – Prater}

 

Mapa Wiednia