Szydłów

SzydłówW Szydłowie  zachował się do czasów współczesnych XIV-wieczny układ urbanisty średniowiecznego miasta. Bardzo dobrze zachowane są mury obronne długości ok.  680 m. Do dziś zachowała się zwieńczona attyką Brama Krakowska. Składa się z dwóch części: starszej, wysokiej, pochodzącej z XIV wieku i niższej, dobudowanej dla ochrony i wzmocnienia tej starszej części. Wyższa część budowli została przebudowana w XVI w. w stylu renesansowym…

SzydłówW Szydłowie  zachował się do czasów współczesnych XIV-wieczny układ urbanisty średniowiecznego miasta. Bardzo dobrze zachowane są mury obronne długości ok. 680 m. Do dziś zachowała się zwieńczona attyką Brama Krakowska. Składa się z dwóch części: starszej, wysokiej, pochodzącej z XIV wieku i niższej, dobudowanej dla ochrony i wzmocnienia tej starszej części. Wyższa część budowli została przebudowana w XVI w. w stylu renesansowym.
 
Wewnątrz murów zachowały się ruiny zamku królewskiego wzniesionego ok. 1354 roku przez Kazimierza Wielkiego. Po pożarze z 1630 roku i zniszczeniach dokonanych przez wojska szwedzkie podczas potopu w 1656 roku zamek odnowiono. Po kolejnych zniszczeniach w XVIII wieku zamek opustoszał.

Na dziedzińcu zamkowym stoi niewielki budynek. Była to kiedyś baszta, w 1528 r. przebudowana i przeznaczona na skarbczyk. Budynek ten jest obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego.

Najstarszym i najokazalszym kościołem Szydłowa jest fara pw. św. Władysława. Ufundowana została przez Kazimierza Wielkiego, budowę ukończono w 1355 roku. W 1630 spłonęła w pożarze. Kościół został odbudowany, ale pierwotny kształt przywrócono jedynie prezbiterium.

Poza murami, naprzeciwko Bramy Krakowskiej na wzgórzu stoi mały kościółek pw. Wszystkich Świętych.  Wewnątrz znajdują się pozostałości gotyckiej polichromii z drugiej połowy XIV w., przedstawiają one sceny z Nowego Testamentu. Do wnętrza kościoła prowadzą trzy gotyckie portale. Trwają obecnie prace konserwatorskie w tym kościele.

Już w XV w, znaczącą grupę wśród mieszkańców Szydłowa stanowili Żydzi. W połowie XVI w. wybudowali oni synagogę. Wnętrze sali modlitw pokryte było typowymi malowidłami z tekstami modlitw w języku hebrajskim. W końcu XIX w. pożar zniszczył wnętrze synagogi. W czasie II wojny światowej ludność żydowską, stanowiącą większość wśród mieszkańców Szydłowa, Niemcy wywieźli do obozów koncentracyjnych. Sam budynek uległ znacznemu zniszczeniu.
Synagogę odbudowano w latach 70 – tych XX w. Mieści ona muzeum z eksponatami związanymi z kulturą żydowską. Są to przedmioty i księgi religijne.

 

{slimbox
images/gallery/szydlow/szydlow05.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow05_.jpg,Szydłów – Brama Krakowska;
images/gallery/szydlow/szydlow13.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow13_.jpg,Szydłów – fragment ruin zamku;
images/gallery/szydlow/szydlow06.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow06_.jpg,Szydłów – Muzeum Regionalne;
images/gallery/szydlow/szydlow02.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow02_.jpg,Szydłów – Kościół św. Władysława;
images/gallery/szydlow/szydlow08.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow08_.jpg,Szydłów – w kościele św. Władysława;
images/gallery/szydlow/szydlow09.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow09_.jpg,Szydłów – Kościółek Wszystkich Świętych;
images/gallery/szydlow/szydlow12.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow12_.jpg,Szydłów – Kościółek Wszystkich Świętych;
images/gallery/szydlow/szydlow10.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow10_.jpg,Szydłów – Kościółek Wszystkich Świętych;
images/gallery/szydlow/szydlow07.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow07_.jpg,Szydłów – Synagoga;
images/gallery/szydlow/szydlow11.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow11_.jpg,Szydłów – Synagoga;
images/gallery/szydlow/szydlow04.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow04_.jpg,Szydłów – Synagoga;
images/gallery/szydlow/szydlow03.jpg,images/gallery/szydlow/szydlow03_.jpg,Szydłów – Synagoga}