Chęciny

Zamek ChęcinyZamek królewski w Chęcinach to budowla obronna z przełomu XIII i XIV wieku. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (365 m n.p.m.), dopasowany jest do niej kształtem. Górny zamek posiada dwie wieże. Na jednej z nich urządzono taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich. Warto też wybrać się na spacer wąską ścieżką obiegającą mury od zewnątrz…

 Zamek królewski w Chęcinach to budowla obronna z przełomu XIII i XIV wieku. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (365 m n.p.m.), dopasowany jest do niej kształtem. Górny zamek posiada dwie wieże. Na jednej z nich urządzono taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich. Warto też wybrać się na spacer wąską ścieżką obiegającą mury od zewnątrz.

Zamek chęciński na początku XIX w. znajdował się w rękach Władysława Łokietka. Był to ważny ośrodek administracji i życia politycznego. Odbywały się tutaj zjazdy możnowładców i rycerstwa. Twierdza była jednym z miejsc koncentracji wojsk polskich udających się na wojnę z Krzyżakami. Przez pewien czas przechowywano w Chęcinach skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej oraz skarbiec koronny.

W połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Był wtedy jedną z najpotężniejszych polskich warowni. W czasach swej świetności nigdy nie został zdobyty.

Twierdza służyła też, od końca XIV wieku, jako więzienie stanu. Zamek był też rezydencją rodzin królewskich. Mieszkała tu m.in. królowa Bona wraz ze swym ogromnym skarbcem.

Zamek zaczął podupadać w XVI w. W 1588 roku sejm zdecydował o przeniesieniu ksiąg ziemskich powiatu chęcińskiego z zamku do kościoła w Chęcinach. Świadczy to o spadku znaczenia warowni. W 1607r. zamek został zdobyty i zniszczony, później odbudowany a nawet rozbudowany. W czasie „potopu szwedzkiego” twierdzę chęcińską zniszczyły wojska Rakoczego i wojska szwedzkie. Wkrótce zamek opustoszał i popadł w ruinę.

Przez kolejne lata mury zamku były rozbierane przez miejscową ludność, a pozyskany materiał wykorzystywano do budowy domów. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie I wojny światowej, kiedy to Rosjanie bronili się na zamku przed ostrzałem artyleryjskim Austriaków.
 

{slimbox
images/gallery/checiny/checiny.jpg,images/gallery/checiny/checiny_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny02.jpg,images/gallery/checiny/checiny02_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny05.jpg,images/gallery/checiny/checiny05_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny03.jpg,images/gallery/checiny/checiny03_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny04.jpg,images/gallery/checiny/checiny04_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny06.jpg,images/gallery/checiny/checiny06_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny01.jpg,images/gallery/checiny/checiny01_.jpg,Chęciny} 

Ujazd

Zamek KrzyżtopórZamek Krzyżtopór  to pałac symbolizujący rok, cztery baszty reprezentujące pory roku, 12 wielkich sal – miesiące, 52 pokoje – liczba tygodni w roku i 365 okien – dni w roku. Jedna z sal miała przeszklony sufit, nad którym umieszczono akwarium z rybami. Stajnie mogące pomieścić 300 koni były wyposażone w marmurowe żłoby i lustra, których zadaniem było doświetlenie pomieszczeń…

Zamek KrzyżtopórZamek Krzyżtopór  to pałac symbolizujący rok, cztery baszty reprezentujące pory roku, 12 wielkich sal – miesiące, 52 pokoje – liczba tygodni w roku i 365 okien – dni w roku. Jedna z sal miała przeszklony sufit, nad którym umieszczono akwarium z rybami. Stajnie mogące pomieścić 300 koni były wyposażone w marmurowe żłoby i lustra, których zadaniem było doświetlenie pomieszczeń.
Zamek posiadał system grzewczy i wentylacyjny, a w jednej z wież znajdowało się źródło czystej wody. Działała instalacja przypominająca windę, służąca do transportowania posiłków.

Prawdopodobny czas wybudowania zamku to lata 1621-1644. Właścicielem był Krzysztof Ossoliński, który jednak w zamku nie zamieszkiwał z powodu licznych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji posła na Sejm. Zmarł zresztą rok po ukończeniu budowy. Zamek i miejscowość Ujazd przyjęły  nazwę Krzysztopór – od imienia właściciela i znaku herbowego, w późniejszych wiekach powstała nazwa Krzyżtopór i funkcjonuje do dziś. Na bramie wjazdowej znajdują się dwie płaskorzeźby: krzyż – symbol wiary katolickiej, szczególnie znaczący w okresie reformacji, oraz topór – herb Ossolińskich.

Już w 1655 r. zamek został w znacznym stopniu zniszczony i ograbiony przez Szwedów. Kolejni właściciele nie mieli funduszy na jego odbudowę, zamieszkiwali tylko część pomieszczeń. W 1770 r.  Konfederaci Barscy dokonali kolejnych zniszczeń. Wkrótce zamek przestał być zamieszkiwany i stał się wyłącznie okazałą ruiną. Pozostał w takim stanie do dziś.

 {slimbox
images/gallery/ujazd/ujazd02.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd02_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd03.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd03_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd04.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd04_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd13.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd13_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd12.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd12_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd21.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd21_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd01.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd01_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd14.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd14_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd16.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd16_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd15.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd15_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd11.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd11_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd19.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd19_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd10.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd10_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd06.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd06_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd20.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd20_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd18.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd18_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd17.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd17_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd07.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd07_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd09.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd09_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd05.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd05_.jpg,Ujazd}