Turzańsk

Turzańsk

Wybudowana w 1803 r., nieco później dobudowano przedsionek i zakrystię. W latach 1947-1961 cerkiew użytkowali katolicy obrządku łacińskiego, od 1963 r. znów jest świątynią prawosławną. Cerkiew posiada dwie zakrystie, jedna z nich służyła jako przechowalnia świec świątecznych. Zachowały się elementy oryginalnego wyposażenia: ikonostas z 1895 namalowany przez Josypa Bukowczyka, polichromia, ołtarz główny z baldachimem, ołtarze boczne, chorągwie procesyjne. Wnętrze cerkwi jest naprawdę piękne, zdecydowanie warte zobaczenia…

Cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła

Wybudowana w 1803 r., nieco później dobudowano przedsionek i zakrystię. W latach 1947-1961 cerkiew użytkowali katolicy obrządku łacińskiego, od 1963 r. znów jest świątynią prawosławną.

Cerkiew posiada dwie zakrystie, jedna z nich służyła jako przechowalnia świec świątecznych. Zachowały się elementy oryginalnego wyposażenia: ikonostas z 1895 namalowany przez Josypa Bukowczyka, polichromia, ołtarz główny z baldachimem, ołtarze boczne, chorągwie procesyjne. Wnętrze cerkwi jest naprawdę piękne, zdecydowanie warte zobaczenia. Nie otrzymaliśmy zgody na wykonanie zdjęć.

Przed cerkwią stoi trójkondygnacyjna dzwonnica z 1817 r., zwieńczona cebulastym hełmem, w obrębie kamiennego murku znajduje się dawny cmentarz.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk01.jpg,images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk01_.jpg,Turzańsk;
images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk03.jpg,images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk03_.jpg,Turzańsk;
images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk05.jpg,images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk05_.jpg,Turzańsk;
images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk02.jpg,images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk02_.jpg,Turzańsk;
images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk04.jpg,images/gallery/cerkwie/turzansk/turzansk04_.jpg,Turzańsk;
images/gallery/cerkwie/turzansk_kapliczka01.jpg,images/gallery/cerkwie/turzansk_kapliczka01_.jpg,Kapliczka w Turzańsku}

 

Rzepedź

Rzepedź

Zbudowana została w 1824 r. Odnowiona i przebudowana w roku 1896 – zmiana konstrukcji dachu i przemalowanie ikonostasu, przez Josypa Bukowczyka, dodano również zakrystię.  Od 1949 r. pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego.  W latach 1950-60 była użytkowana sporadycznie – jako kaplica pogrzebowa. W latach 70-tych grekokatolicy otrzymali zgodę na odprawianie kilku mszy w roku, od 1987 r. cerkiew wróciła do pierwotnej roli, stała się filialną cerkwią greckokatolicką parafii w Komańczy…

Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja Cudotwórcy

Zbudowana została w 1824 r. Odnowiona i przebudowana w roku 1896 – zmiana konstrukcji dachu i przemalowanie ikonostasu, przez Josypa Bukowczyka, dodano również zakrystię.  Od 1949 r. pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego.  W latach 1950-60 była użytkowana sporadycznie – jako kaplica pogrzebowa. W latach 70-tych grekokatolicy otrzymali zgodę na odprawianie kilku mszy w roku, od 1987 r. cerkiew wróciła do pierwotnej roli, stała się filialną cerkwią greckokatolicką parafii w Komańczy.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz01.jpg,images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz01_.jpg,Rzepedź;
images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz03.jpg,images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz03_.jpg,Rzepedź;
images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz06.jpg,images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz06_.jpg,Rzepedź;
images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz05.jpg,images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz05_.jpg,Rzepedź;
images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz04.jpg,images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz04_.jpg,Rzepedź;
images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz02.jpg,images/gallery/cerkwie/rzepedz/rzepedz02_.jpg,Rzepedź}

 

Szczawne

Szczawne

Wzniesiona w latach 1888-1889 jako cerkiew greckokatolicka. Równocześnie z cerkwią wybudowano drewnianą dzwonnicę. W 1925 r. we wnętrzu świątyni wykonano polichromię. Cerkiew do dziś nie posiada elektryczności. Przetrwała wojnę bez uszczerbku. Później, po wysiedleniu mieszkańców, zaczęła szybko niszczeć. Na cmentarzu wypasano nawet bydło. W 1959r. sprzedano ją w prywatne ręce z przeznaczeniem do rozbiórki.  Dzięki mieszkańcom wsi, którzy powrócili tu po 1956r., udało się zapobiec zburzeniu cerkwi. Od 1962 r. użytkowana jest jako cerkiew prawosławna – filia parafii Morochów. Zachowała się polichromia i XIX-wieczny ikonostas…

Cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna Zaśnięcia Bogurodzicy

Wzniesiona w latach 1888-1889 jako cerkiew greckokatolicka. Równocześnie z cerkwią wybudowano drewnianą dzwonnicę. W 1925 r. we wnętrzu świątyni wykonano polichromię. Cerkiew do dziś nie posiada elektryczności.

Przetrwała wojnę bez uszczerbku. Później, po wysiedleniu mieszkańców, zaczęła szybko niszczeć. Na cmentarzu wypasano nawet bydło. W 1959r. sprzedano ją w prywatne ręce z przeznaczeniem do rozbiórki.  Dzięki mieszkańcom wsi, którzy powrócili tu po 1956r., udało się zapobiec zburzeniu cerkwi. Od 1962 r. użytkowana jest jako cerkiew prawosławna – filia parafii Morochów. Zachowała się polichromia i XIX-wieczny ikonostasniestety nie mieliśmy możliwości zobaczyć.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne01.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne01_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne05.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne05_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne06.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne06_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne04.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne04_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne03.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne03_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne08.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne08_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne07.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne07_.jpg,Szczawne;
images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne02.jpg,images/gallery/cerkwie/szczawne/szczawne02_.jpg,Szczawne}

 

Bystre

Bystre

Cerkiew zbudowana w 1902 r. na miejscu poprzedniej. Jest przykładem narodowego stylu ukraińskiego. W 1951 r. wróciła do Polski z pełnym wyposażeniem. Stała od tego momentu opuszczona ponieważ władze nie zezwalały na użytkowanie jej. W tym czasie zaczęły się kradzieże kolejnych przedmiotów. Niezrabowane wyposażenie przewieziono w 1962 do Łańcuta. Dzięki Towarzystwu Opieki nad Zabytkami przeprowadzono najpilniejsze prace zabezpieczające (od 1985 r.).  W 1993 r. wykopano ukryty w czasie wojny największy dzwon z Bystrego. Obecnie wisi on na dzwonnicy w Michniowcu…

Cerkiew greckokatolicka Św. Michała Archanioła

Cerkiew zbudowana w 1902 r. na miejscu poprzedniej. Jest przykładem narodowego stylu ukraińskiego.

W 1951 r. wróciła do Polski z pełnym wyposażeniem. Stała od tego momentu opuszczona ponieważ władze nie zezwalały na użytkowanie jej. W tym czasie zaczęły się kradzieże kolejnych przedmiotów. Niezrabowane wyposażenie przewieziono w 1962 do Łańcuta. Dzięki Towarzystwu Opieki nad Zabytkami przeprowadzono najpilniejsze prace zabezpieczające (od 1985 r.).  W 1993 r. wykopano ukryty w czasie wojny największy dzwon z Bystrego. Obecnie wisi on na dzwonnicy w Michniowcu.

Towarzystwo nadal opiekuje się cerkwią, w sezonie wakacyjnym udostępnia ja turystom. We wnętrzu zgromadzono fotografie,  cerkiewne krzyże, przedmioty znalezione na okolicznych cerkwiskach i niszczejących cmentarzach. Bardzo przygnębiająca to ekspozycja – świadczy o naszym, Polaków, stosunku do kultury i tradycji wypędzonych mieszkańców tych terenów.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre01.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre01_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre09.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre09_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre02.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre02_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre08.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre08_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre10.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre10_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre03.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre03_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre06.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre06_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre04.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre04_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre05.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre05_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre07.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre07_.jpg,Bystre}

Michniowiec

Michniowiec

Cerkiew w Michniowcu położona jest na wzgórzu w niewielkiej odległości od granicy z Ukrainą. Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1904 r. o konstrukcji szkieletowej i zrębowej w różnych częściach. Dzwonnica służyła m. in. jako kostnica dla samobójców. Pierwsza cerkiew w Michniowcu istniała już w roku 1557, obecną wybudowano w latach 1863 – 1868. Cerkiew remontowano w 1924 roku – dobudowano zakrystię i kruchtę. Cerkiew zamknięto w 1951 roku, służyła jako magazyn na zboże. Od 1973 roku użytkowana jako rzymskokatolicki kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela…

Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy

Cerkiew w Michniowcu położona jest na wzgórzu w niewielkiej odległości od granicy z Ukrainą. Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1904 r. o konstrukcji szkieletowej i zrębowej w różnych częściach. Dzwonnica służyła m. in. jako kostnica dla samobójców.

Pierwsza cerkiew w Michniowcu istniała już w roku 1557, obecną wybudowano w latach 1863 – 1868. Cerkiew remontowano w 1924 roku – dobudowano zakrystię i kruchtę. Cerkiew zamknięto w 1951 roku, służyła jako magazyn na zboże. Od 1973 roku użytkowana jako rzymskokatolicki kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Cerkiew w Michniowcu jest budowlą oryginalną, ponieważ zastosowano nietypowe rozwiązania architektoniczne. We wnętrzu cerkwi zachował się wspaniały ikonostas o rzadkim, półkolistym kształcie dostosowanym do łuku tęczy.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec01.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec01_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec05.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec05_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec06.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec06_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec03.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec03_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec02.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec02_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec04.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec04_.jpg,Michniowiec} 

 

Hoszów

Hoszów

Budowę rozpoczęto tuż przed wybuchem wojny. Prowadzili ją wspólnie rzymsko- i grekokatolicy w materiału pochodzącego z rozbiórki starszej, XVIII-wiecznej cerkwi. W czasie wojny Niemcy zamienili ją na magazyn amunicji, która wybuchła naruszając konstrukcję. Budowę zakończono w 1948 r. Cerkiew powstała w tzw. narodowym stylu ukraińskim. Przesiedleńcy z 1951 r.  urządzili w niedawno wybudowanej  cerkwi owczarnię…

Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja

Budowę rozpoczęto tuż przed wybuchem wojny. Prowadzili ją wspólnie rzymsko- i grekokatolicy w materiału pochodzącego z rozbiórki starszej, XVIII-wiecznej cerkwi. W czasie wojny Niemcy zamienili ją na magazyn amunicji, która wybuchła naruszając konstrukcję. Budowę zakończono w 1948 r. Cerkiew powstała w tzw. narodowym stylu ukraińskim. Przesiedleńcy z 1951 r.  urządzili w niedawno wybudowanej  cerkwi owczarnię.

W 1971 r. świątynię oddano wiernym. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki bł. Bronisławy. Nie zachowało się nic z oryginalnego wyposażenia. Przez szybę w drzwiach można zobaczyć część wnętrza, nawet gdy kościół jest zamknięty.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow01.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow01_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow02.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow02_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow07.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow07_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow03.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow03_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow06.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow06_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow04.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow04_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow05.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow05_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja} 

 

Równia

Równia

Zbudowana na początku XVIII w. w stylu bojkowskim, choć nie wszyscy badacze zgadzają się ze sobą w kwestii definicji stylu. Świątynia pod wezwaniem Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, czyli Opieki Matki Bożej. Od 1951 r. była użytkowana jako magazyn materiałów do produkcji rolnej. W 1972 r. świątynię przejął Kościół rzymskokatolicki (kościół filialny pw. MB Wspomożycielki Wiernych…

Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy

Zbudowana na początku XVIII w. w stylu bojkowskim, choć nie wszyscy badacze zgadzają się ze sobą w kwestii definicji stylu. Świątynia pod wezwaniem Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, czyli Opieki Matki Bożej.

Od 1951 r. była użytkowana jako magazyn materiałów do produkcji rolnej. W 1972 r. świątynię przejął Kościół rzymskokatolicki (kościół filialny pw. MB Wspomożycielki Wiernych.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia01.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia01_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy;
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia06.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia06_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy;
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia02.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia02_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy;
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia04.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia04_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy;
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia05.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia05_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy;
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia07.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia07_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy;
images/gallery/cerkwie/rownia/rownia03.jpg,images/gallery/cerkwie/rownia/rownia03_.jpg,Równia, dawna Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy}

 

Ulucz

Ulucz

Usytuowana na wzgórzu Dębnik. Powstała w roku 1659. Początkowo cerkiew wchodziła w skład monastyru bazyliańskiego. Bazylianie prowadzili w niej szkołę rzeźbiarzy cerkiewnych, tworzących ikonostasy. W latach 1744 -1925 świątynia służyła miejscowej ludności, wierni przybywali tu jednak głównie w czasie odpustu. We wsi była druga cerkiew – parafialna…

Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego

Usytuowana na wzgórzu Dębnik. Powstała w roku 1659. Początkowo cerkiew wchodziła w skład monastyru bazyliańskiego. Bazylianie prowadzili w niej szkołę rzeźbiarzy cerkiewnych, tworzących ikonostasy. W latach 1744 -1925 świątynia służyła miejscowej ludności, wierni przybywali tu jednak głównie w czasie odpustu. We wsi była druga cerkiew – parafialna.

Obecnie jest to filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ikonostas i inne elementy wyposażenia zostały zabrane do Sanoka, gdzie są eksponowane.

Podejście pod górę do cerkwi jest niedługie, ale strome. Po deszczu może być bardzo ślisko.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz01.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz01_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz04.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz04_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz07.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz07_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz08.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz08_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz02.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz02_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz09.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz09_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz03.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz03_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz05.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz05_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz06.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz06_.jpg,Ulucz, Cerkiew  greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego;
images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz10.jpg,images/gallery/cerkwie/ulucz/ulucz10_.jpg,Ulucz, Tablica ku czci księdza Michała Werbyckiego – autora muzyki do hymnu Ukrainy} 

 

Piątkowa

Piątkowa

Od czasu wojny cerkiew nie jest użytkowana, całe jej wyposażenie zrabowano. Jest to filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na nadprożu głównego wejścia widnieje napis: „Oddaje się tą cerkiew Roku Bożego 1732”. Jest to prawdopodobnie data remontu lub przebudowy cerkwi, a sama konstrukcja jest wcześniejsza…

Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra

Od czasu wojny cerkiew nie jest użytkowana, całe jej wyposażenie zrabowano. Jest to filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Na nadprożu głównego wejścia widnieje napis: „Oddaje się tą cerkiew Roku Bożego 1732”. Jest to prawdopodobnie data remontu lub przebudowy cerkwi, a sama konstrukcja jest wcześniejsza.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa07.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa07_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa04.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa04_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa01.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa01_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa09.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa09_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa05.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa05_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa02.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa02_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa03.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa03_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa06.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa06_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra;
images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa08.jpg,images/gallery/cerkwie/piatkowa/piatkowa08_.jpg,Piątkowa, Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra}

 

Łańcut

Łańcut - muzeum wnętrz historycznychW dawnej siedzibie magnackiej wzniesionej  w XVII w. przez Stanisława Lubomirskiego mieści się muzeum wnętrz historycznych – piękne i niezwykle bogate, W zabudowaniach stajni i powozowni z przełomu XIX i XX w. znajduje się kolekcja pojazdów konnych – jedna z największych w Europie…

Łańcut - muzeum wnętrz historycznychW dawnej siedzibie magnackiej wzniesionej  w XVII w. przez Stanisława Lubomirskiego mieści się muzeum wnętrz historycznych – piękne i niezwykle bogate, W zabudowaniach stajni i powozowni z przełomu XIX i XX w. znajduje się kolekcja pojazdów konnych – jedna z największych w Europie.

Budowę zamku w Łańcucie rozpoczął w latach 1629 – 1641 Stanisław Lubomirski, jeden z największych wówczas magnatów Rzeczypospolitej. Budowlę obwiódł fortyfikacjami z bastionami na narożach, a całość otoczył głęboką fosą. Zamek skutecznie obronił się przed najazdem szwedzkim w 1655 r. oraz odparł atak wojsk Rakoczego w 1657 r.

Na przełomie XVIII/XIX w. zamek przebudowano na rezydencję magnacką o charakterze pałacowym. Wnętrza przyozdobiono sztukateriami, malowidłami i rzeźbami. Powiększono także park i zbudowano oranżerię.

Od początku XIX w. do 1944 r. pałac był w posiadaniu Potockich, którzy przekształcili zamek w arystokratyczną rezydencję, podziwianą w całej Europie.

Obecnie w kompleksie zamkowo – pałacowym, otoczonym malowniczym parkiem w stylu angielskim, mieści się muzeum wnętrz historycznych. Zamek bywa miejscem spotkań dyplomacji, jest także ośrodkiem naukowym i centrum wydarzeń kulturalnych. Corocznie odbywają się tu Festiwale Muzyki Klasycznej.

{slimboximages/gallery/lancut/lancut.jpg,images/gallery/lancut/lancut_.jpg,Zamek w Łańcucie – Ogród włoski;
images/gallery/lancut/lancut21.jpg,images/gallery/lancut/lancut21_.jpg,Łańcut – Zamek;
images/gallery/lancut/lancut27.jpg,images/gallery/lancut/lancut27_.jpg,Łańcut – Zamek ;
images/gallery/lancut/lancut02.jpg,images/gallery/lancut/lancut02_.jpg,Łańcut – Zamek;
images/gallery/lancut/lancut01.jpg,images/gallery/lancut/lancut01_.jpg,Zamek w Łańcucie – Glorietta;
images/gallery/lancut/lancut03.jpg,images/gallery/lancut/lancut03_.jpg,Zamek w Łańcucie;
images/gallery/lancut/lancut04.jpg,images/gallery/lancut/lancut04_.jpg,Zamek w Łańcucie;
images/gallery/lancut/lancut11.jpg,images/gallery/lancut/lancut11_.jpg,Zamek w Łańcucie – Ogród włoski;
images/gallery/lancut/lancut05.jpg,images/gallery/lancut/lancut05_.jpg,Zamek w Łańcucie;
images/gallery/lancut/lancut06.jpg,images/gallery/lancut/lancut06_.jpg,Łańcut – dziewięćsił na klombie;
images/gallery/lancut/lancut24.jpg,images/gallery/lancut/lancut24_.jpg,Zamek w Łańcucie – Ogród różany;
images/gallery/lancut/lancut07.jpg,images/gallery/lancut/lancut07_.jpg,Zamek w Łańcucie – Ogród różany;
images/gallery/lancut/lancut08.jpg,images/gallery/lancut/lancut08_.jpg,Zamek w Łańcucie – Ogród różany;
images/gallery/lancut/lancut13.jpg,images/gallery/lancut/lancut13_.jpg,Zamek w Łańcucie – Oranżeria;
images/gallery/lancut/lancut22.jpg,images/gallery/lancut/lancut22_.jpg,Zamek w Łańcucie – Oranżeria;
images/gallery/lancut/lancut14.jpg,images/gallery/lancut/lancut14_.jpg,Zamek w Łańcucie}