Owczary

OwczaryCerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy to jedno z niewielu miejsc, gdzie w tej samej świątyni modlą się katolicy obrządku greckiego i rzymskiego. W niedzielę, o 7.30, ksiądz z Łosia n. Ropą odprawia czterogodzinną, śpiewaną mszę dla grekokatolików. W chwili obecnej to zaledwie 5 rodzin. O 12.00 odbywa się msza rzymskokatolicka – kościół podlega parafii w Sękowej.

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy to jedno z niewielu miejsc, gdzie w tej samej świątyni modlą się katolicy obrządku greckiego i rzymskiego. W niedzielę, o 7.30, ksiądz z Łosia n. Ropą odprawia czterogodzinną, śpiewaną mszę dla grekokatolików. W chwili obecnej to zaledwie 5 rodzin. O 12.00 odbywa się msza rzymskokatolicka – kościół podlega parafii w Sękowej.

Cerkiew była wielokrotnie przebudowywana i modernizowana. W efekcie z najstarszego wyposażenia zachowała się jedynie nawa  i portal zachodni w kształcie tzw. oślego grzbietu. Wyryto na nim datę – 1653, upamiętniając tym samym rok wybudowania świątyni. Cerkiew posiada bogate wyposażenie – kompletny i dobrze zachowany ikonostas z XVIII w., barokowe ołtarze boczne, krzyż procesyjny i chorągwie. Polichromia została wykonana w 1938 r., w ramach obchodów 950 rocznicy chrztu Rusi. Do najcenniejszego wyposażenia należą XVII-wieczne ikony: Matki Bożej z Dzieciątkiem w ołtarzu bocznym i Chrystusa Nauczającego w ołtarzyku w prezbiterium.

Poza oficjalnymi godzinami udostępniania cerkwi, w sezonie wakacyjnym wejście możliwe jest prawie codziennie. Pani, która opiekuje się świątynią jest naprawdę miłą i życzliwą osobą. Chętnie opowiada o cerkwi i odpowiada na wszelkie pytania.

W Owczarach urzekła nas nie  tylko piękna cerkiew, ale i sama wieś – stare domy, przydrożne krzyże i konie pasące się na rozległych łąkach. Wszystko żywe, nie na użytek turystów. Po prostu magiczne miejsce…

 {slimbox
images/gallery/owczary/owczary11.jpg,images/gallery/owczary/owczary11_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka;
images/gallery/owczary/owczary23.jpg,images/gallery/owczary/owczary23_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – wnętrze cerkwi;
images/gallery/owczary/owczary12.jpg,images/gallery/owczary/owczary12_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – ikonostas;
images/gallery/owczary/owczary03.jpg,images/gallery/owczary/owczary03_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – wrota carskie;
images/gallery/owczary/owczary09.jpg,images/gallery/owczary/owczary09_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – tabernakulum umieszczone na ołtarzu głównym, za ścianą ikonostasu – w prezbirerium;
images/gallery/owczary/owczary05.jpg,images/gallery/owczary/owczary05_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – XVII-wieczna ikona Chrystusa Nauczającego;
images/gallery/owczary/owczary19.jpg,images/gallery/owczary/owczary19_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – sklepienie prezbiterium;
images/gallery/owczary/owczary24.jpg,images/gallery/owczary/owczary24_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka;
images/gallery/owczary/owczary22.jpg,images/gallery/owczary/owczary22_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – ołtarz boczny z XVII-wieczną ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem (w metalowej sukience);
images/gallery/owczary/owczary06.jpg,images/gallery/owczary/owczary06_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – ikona św. Mikołaja, po bokach ikony tzw. klejmy – sceny z życia świętego;
images/gallery/owczary/owczary01.jpg,images/gallery/owczary/owczary01_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka;
images/gallery/owczary/owczary02.jpg,images/gallery/owczary/owczary02_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – strop babińca;
images/gallery/owczary/owczary21.jpg,images/gallery/owczary/owczary21_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka;
images/gallery/owczary/owczary07.jpg,images/gallery/owczary/owczary07_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka – portal zachodniz nadprożem wyciętym w ośli grzbiet i wyrytą datą budowy;
images/gallery/owczary/owczary08.jpg,images/gallery/owczary/owczary08_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka;
images/gallery/owczary/owczary10.jpg,images/gallery/owczary/owczary10_.jpg,Owczary, Cerkiew greckokatolicka;
images/gallery/owczary/owczary13.jpg,images/gallery/owczary/owczary13_.jpg,Owczary;
images/gallery/owczary/owczary16.jpg,images/gallery/owczary/owczary16_.jpg,Owczary;
images/gallery/owczary/owczary17.jpg,images/gallery/owczary/owczary17_.jpg,Owczary;
images/gallery/owczary/owczary14.jpg,images/gallery/owczary/owczary14_.jpg,Owczary;
images/gallery/owczary/owczary20.jpg,images/gallery/owczary/owczary20_.jpg,Owczary;
images/gallery/owczary/owczary18.jpg,images/gallery/owczary/owczary18_.jpg,Owczary}