Ojców

Zamek na Pieskowej SkaleDolina Prądnika jest wymarzonym miejscem do spacerowania. Malowniczą dolinę objęto  ochroną w 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy. Białe skałki wśród morza zieleni, niesamowity spokój i cisza, a do tego zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Ojców i Pieskowa Skała. Odpoczynek gwarantowany…

Dolina Prądnika jest wymarzonym miejscem do spacerowania. Malowniczą dolinę objęto  ochroną w 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy. Białe skałki wśród morza zieleni, niesamowity spokój i cisza, a do tego zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Ojców i Pieskowa Skała. Odpoczynek gwarantowany…

Zamek w Pieskowej Skale

Murowany zamek powstał w Pieskowej Skale w XIV w. Pod rządami rodziny Szafrańców w XVI wieku  został przebudowany w stylu renesansowym. Zyskał wygląd siedziby magnackiej. Dwa duże pożary w XVIII i XIX wieku przyczyniły się do znacznego zniszczenia zamku. w 1905 roku został wykupiony z zamiarem utworzenia w nim pensjonatu. Po II wojnie przywrócono zamkowi renesansowy charakter, a w 1966 utworzono w nim muzeum – oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Na dziedziniec zamku wchodzimy bez opłat, zwiedzanie muzeum to koszt 10 zł. Warto wybrać się tu w piątek (wstęp bezpłatny do muzeum). We wnętrzach obowiązuje naturalnie zakaz fotografowania. Informacje o ekspozycji można znaleźć na stronie muzeum.

 {slimbox
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala09.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala09_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala03.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala03_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala04.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala04_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala05.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala05_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala12.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala12_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala08.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala08_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala07.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala07_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala06.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala06_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala10.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala10_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala11.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala11_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala01.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala01_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa}

Zamek Ojców

Murowany zamek wzniósł Kazimierz Wielki w I poł. XIV w. Poważnie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego był częściowo odbudowywany, jednak dziś pozostaje w stanie trwałej ruiny. Zachowała się gotycka brama wjazdowa z XIV w. mieszcząca muzeum regionalne PTTK, ośmioboczna baszta, kuta w skale studnia i resztki murów obwodowych.

 {slimbox
images/gallery/ojcow/ojcow01.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow01_.jpg,Zamek w Ojcowie;
images/gallery/ojcow/ojcow02.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow02_.jpg,Zamek w Ojcowie – brama wjazdowa;
images/gallery/ojcow/ojcow03.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow03_.jpg,Ojców – parking przed zamkiem} 

Kaplica na wodzie

Kaplicę „Na Wodzie”wzniesiono w 1901 r. w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Obowiązywało wówczas zarządzenie cara Mikołaja II, zabraniające budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. Dlatego też kaplica powstała nad Prądnikiem na betonowych podporach – „na wodzie”. Wstęp do kaplicy jest możliwy w czasie niedzielnych nabożeństw.

 {slimbox
images/gallery/ojcow/ojcow04.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow04_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’;
images/gallery/ojcow/ojcow06.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow06_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’;
images/gallery/ojcow/ojcow05.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow05_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’}