Biecz

BieczSzczytowy okres rozwoju miasto przeżywało w XVI – XVII w. Biecz posiadał przywilej handlu z Węgrami, sądownictwa, rozwijały się różne rzemiosła. Dziś jest to niewielkie miasteczko, atrakcyjne turystycznie. Zachował się dawny układ urbanistyczny, liczne budowle późnogotyckie, renesansowe i barokowe, m.in. kościół farny z końca XV w. i fragment murów miejskich z XIV – XVI w…

Biecz Szczytowy okres rozwoju miasto przeżywało w XVI – XVII w. Biecz posiadał przywilej handlu z Węgrami, sądownictwa, rozwijały się różne rzemiosła. Dziś jest to niewielkie miasteczko, atrakcyjne turystycznie. Zachował się dawny układ urbanistyczny, liczne budowle późnogotyckie, renesansowe i barokowe, m.in. kościół farny z końca XV w. i fragment murów miejskich z XIV – XVI w.

Muzeum „Dom z basztą” zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka w tym budynku istniała do końca XVII wieku. Muzeum Dom z basztą to przede wszystkim ekspozycja aptekarska oraz wystawa z dziedziny muzyki dawnej, rzemiosła i kultury mieszczańskiej – prezentowane na pięciu poziomach baszty rajcowskiej.

 Kościół Bożego Ciała pw. Piotra i św. Pawła należy do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce. Jest to późnogotycki, trójnawowy kościół halowy. Najstarszą jego częścią jest prezbiterium zbudowane przed 1480 r.

 {slimbox
images/gallery/biecz/biecz02.jpg,images/gallery/biecz/biecz02_.jpg,Biecz, Ratusz z wieżą wysokości 58 m, zdobioną techniką sgraffito;
images/gallery/biecz/biecz06.jpg,images/gallery/biecz/biecz06_.jpg,Biecz, Rynek – witryna sklepu mięsnego;
images/gallery/biecz/biecz05.jpg,images/gallery/biecz/biecz05_.jpg,Biecz, Brama wjazdowa kolegiaty Bożego Ciała, w głębi wieża ratuszowa;
images/gallery/biecz/biecz03.jpg,images/gallery/biecz/biecz03_.jpg,Biecz, Brama wjazdowa i dziedziniec kolegiaty Bożego Ciała;
images/gallery/biecz/biecz04.jpg,images/gallery/biecz/biecz04_.jpg,Biecz, wysoka na 21 m, XV-wieczna ceglana dzwonnica zwana tez basztą Rzeźników. Wchodziła w skład fortyfikacji miejskich;
images/gallery/biecz/biecz11.jpg,images/gallery/biecz/biecz11_.jpg,Biecz, Dzwonnica – w górnej części muru widoczna odnowiona niedawno sgraffitowa dekoracja;
images/gallery/biecz/biecz07.jpg,images/gallery/biecz/biecz07_.jpg,Biecz, wnętrze kolegiaty Bożego Ciała;
images/gallery/biecz/biecz08.jpg,images/gallery/biecz/biecz08_.jpg,Biecz, kamienne figury przedstawiające Apostołów na murach wokół kolegiaty;
images/gallery/biecz/biecz09.jpg,images/gallery/biecz/biecz09_.jpg,Biecz, kamienne figury przedstawiające Apostołów na murach wokół kolegiaty, ;
images/gallery/biecz/biecz17.jpg,images/gallery/biecz/biecz17_.jpg,Biecz, Kolegiata Bożego Ciała;
images/gallery/biecz/biecz10.jpg,images/gallery/biecz/biecz10_.jpg,Biecz, obok Muzeum „Dom z Basztą”;
images/gallery/biecz/biecz12.jpg,images/gallery/biecz/biecz12_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz13.jpg,images/gallery/biecz/biecz13_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz14.jpg,images/gallery/biecz/biecz14_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz16.jpg,images/gallery/biecz/biecz16_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz01.jpg,images/gallery/biecz/biecz01_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz15.jpg,images/gallery/biecz/biecz15_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa} 

Binarowa

BinarowaChyba nigdzie na świecie nie spotka się tylu aniołów co w Binarowej. Znaleźć je można w kościele pw. św. Michała Archanioła. Wybudowany około 1500 roku, w 2003 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zachwyca przebogatą polichromią, zachowaną w doskonałym, niezmienionym od wieków stanie. Jak przystało na takiego patrona – wszędzie fruwają anioły, a według Mirona Białoszewskiego otwierają nawet drzwi świątyni…

BinarowaChyba nigdzie na świecie nie spotka się tylu aniołów co w Binarowej. Znaleźć je można w kościele pw. św. Michała Archanioła. Wybudowany około 1500 roku, w 2003 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zachwyca przebogatą polichromią, zachowaną w doskonałym, niezmienionym od wieków stanie. Jak przystało na takiego patrona – wszędzie fruwają anioły, a według Mirona Białoszewskiego otwierają nawet drzwi świątyni…

Kościół pw św. Michała Archanioła

{slimbox
images/gallery/binarowa/binarowa23.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa23_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa34.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa34_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa28.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa28_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa18.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa18_.jpg,Binarowa, ołtarz w Kaplicy Aniołów Stróżów;
images/gallery/binarowa/binarowa26.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa26_.jpg,Binarowa, fragment ołtarza w Kaplicy Aniołów Stróżów;
images/gallery/binarowa/binarowa29.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa29_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa31.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa31_.jpg,Binarowa, zakrystia;
images/gallery/binarowa/binarowa30.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa30_.jpg,Binarowa, szafa w zakrystii;
images/gallery/binarowa/binarowa32.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa32_.jpg,Binarowa, zakrystia – fragment sufitu;
images/gallery/binarowa/binarowa11.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa11_.jpg,Binarowa, okucia drzwi;
images/gallery/binarowa/binarowa01.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa01_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa39.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa39_.jpg,Binarowa}

Do najcenniejszych elementów w świątyni należą umieszczone w specjalnej szafie ołtarzowej figury Matki Boskiej oraz świętych Barbary, Katarzyny, Doroty i Małgorzaty. Pochodzą one z końca XIV w. Niewiele młodsza, bo XV-wieczna jest figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem umieszczona w ołtarzu głównym. Również z XV w. pochodzi dzwon umieszczony w dzwonnicy, sama wieża jest jednak znacznie młodsza. Kamienna chrzcielnica z końca XVI w. wyglądem przypomina kielich mszalny. Ołtarz główny, ambona, ławki i konfesjonały pochodzą z XVII wieku. Wtedy też dobudowano od strony północnej Kaplicę Aniołów Stróżów.

{slimbox
images/gallery/binarowa/binarowa02.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa02_.jpg,Binarowa, ołtarz główny;
images/gallery/binarowa/binarowa27.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa27_.jpg,Binarowa, chrzcielnica z końca XVI w.;
images/gallery/binarowa/binarowa16.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa16_.jpg,Binarowa, szafa ołtarzowa z XIV-wiecznymi figurami Matki Boskiej oraz świętych Barbary, Katarzyny, Doroty i Małgorzaty;
images/gallery/binarowa/binarowa06.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa06_.jpg,Binarowa, ambona;
images/gallery/binarowa/binarowa04.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa04_.jpg,Binarowa, najstarsze ławki;
images/gallery/binarowa/binarowa14.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa14_.jpg,Binarowa,konfesjonał}

Anioły

Od połowy XIX w. Binarową interesowali się artyści. Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer wykonali szkice kościoła i jego wyposażenia. Miron Białoszewski napisał 100 lat później w „Starej pieśni na Binnarową”:

„(…)O Anioły-Stróże,
o deski w różnym kolorze —
od kaplicy swojej wyjdźcie,
tęczę z drewna nam pokażcie,
w skrzyp cichuśki i lekkuśki
odemknijcie drzwi kościoła.

Otworzyły! (…)”

 Anioły w Binarowej są wszędzie, dzięki nim kościół jest po prostu magiczny. Niezwykłe są te wchodzące po drabinie – sen św. Józefa i te wąsate w kaplicy Aniołów Stróżów i wreszcie figura Michała Archanioła zasłaniającego sobie oczy mieczem w bocznym ołtarzu.

{slimbox
images/gallery/binarowa/binarowa21.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa21_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa07.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa07_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa25.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa25_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa17.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa17_.jpg,Binarowa}

Polichromia

Każdy wchodzący do kościoła w Binarowej jest z pewnością zachwycony polichromią pokrywającą szczelnie ściany, sufit i sprzęty. Malowidła miały za zadanie przybliżać parafianom Biblię, były wykładnią zasad postępowania, powstały przecież kilkaset lat temu. Niewielu umiało wtedy pisać i czytać a msza odprawiana była po łacinie. Można zatem znaleźć na ścianach cykl 21 scen Męki Pańskiej, przedstawienia Sądu Ostatecznego, Naukę dobrego umierania, Rozdroża życia ludzkiego, Nagłą śmierć, Siedem sakramentów, Siedem cnót, sposoby odkupienia siedmiu grzechów głównych.

{slimbox
images/gallery/binarowa/binarowa33.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa33_.jpg,Binarowa, na suficie widać najstarsze malowidła, prezentują malarstwo patronowe, czyli zdobienie desek przy pomocy pasów skór z wyciętym szablonem.;
images/gallery/binarowa/binarowa05.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa05_.jpg,Binarowa;
images/gallery/binarowa/binarowa20.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa20_.jpg,Binarowa, sceny Męki Pańskiej;
images/gallery/binarowa/binarowa40.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa40_.jpg,Binarowa, Sąd Ostateczny;
images/gallery/binarowa/binarowa08.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa08_.jpg,Binarowa, chór muzyczny z widocznymi sposobami odkupienia siedmiu grzechów głównych;
images/gallery/binarowa/binarowa22.jpg,images/gallery/binarowa/binarowa22_.jpg,Binarowa}

Informacje praktyczne

Warto postarać się dotrzeć do Binarowej w czasie, gdy kościół jest udostępniany do zwiedzania. Jest wtedy na miejscu osoba, która oprowadza turystów. Nie są pobierane żadne opłaty za wstęp i oprowadzanie, jest możliwość robienia zdjęć, koniecznie jednak bez używania lampy błyskowej. Niezwykle rzadko spotykamy się z tak miłym przyjęciem, tym razem mieliśmy wrażenie jakby właśnie na nas czekano. Wszyscy turyści proszeni są o wpisanie się do księgi pamiątkowej. Ostatnie 2 strony zawierały wpisy z bieżącą datą – odwiedzających musi zatem być naprawdę dużo. Wyjechaliśmy z Binarowej zauroczeni, polecamy to niezwykłe miejsce.

 

Lipnica Murowana

Lipnica MurowanaLipnica słynie z odbywającego się w Niedzielę Palmową konkursu na najwyższą palmę wielkanocną. Jego pamiątkę można dostrzec na podcieniach stojących wokół rynku budynków. Najcenniejszym zabytkiem jest XV-wieczny drewniany kościółek św. Leonarda, w 2003 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Świątynia jest kościółkiem cmentarnym, użytkowanym obecnie dość okazjonalnie…

Lipnica słynie z odbywającego się w Niedzielę Palmową konkursu na najwyższą palmę wielkanocną. Jego pamiątkę można dostrzec na podcieniach stojących wokół rynku budynków. Najcenniejszym zabytkiem jest XV-wieczny drewniany kościółek św. Leonarda, w 2003 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Świątynia jest kościółkiem cmentarnym, użytkowanym obecnie dość okazjonalnie.

Tryptyki w trzech ołtarzach są kopiami, oryginały przechowywane są w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Decyzja taka zapadła po kradzieży dzieł, które udało się szczęśliwie odzyskać. Być może pamiątką tych wydarzeń jest zakaz fotografowania wnętrza kościoła.  Bardzo interesujące są polichromie. Ciekawym elementem jest też belka podtrzymująca ołtarz od tyłu. Prawdopodobnie jest to dawny posąg Światowita – pozostałość po istniejącej tu wcześniej pogańskiej gontynie.

 

{slimbox
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana01.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana01_.jpg,Lipnica Murowana, Kościół św. Leonarda ;
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana06.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana06_.jpg,Lipnica Murowana, Kościół św. Leonarda – pozbawiony okien od strony północnej;
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana07.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana07_.jpg,Lipnica Murowana, wnętrze Kościoła św. Leonarda (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lipnica_Murowana_Wnętrze_Kościoła.jpg);
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana02.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana02_.jpg,Lipnica Murowana, wokół kościoła dawny cmentarz;
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana03.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana03_.jpg,Lipnica Murowana;
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana05.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana05_.jpg,Lipnica Murowana, cmentarz z I wojny światowej ;
images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana04.jpg,images/gallery/lipnica_murowana/lipnica_murowana04_.jpg,Lipnica Murowana, palma wielkanocna powieszona na ścianie urzędu gminy} 

Lanckorona

LanckoronaŻeby dotrzeć do  Lanckorony trzeba wiedzieć o jej istnieniu, trzeba chcieć tu przyjechać, dlatego nie spotyka się tu tłumów turystów. Wjeżdżając na górę ma się wrażenie, że w dole pozostały wszystkie pilne sprawy i problemy. Liczy się tylko ta niesamowita cisza, spokój i wrażenie ogromnej przestrzeni. Czas płynie tu powoli. Mieszkańcy żyją swoimi sprawami, nie na pokaz. Żyją jakby z boku, nie szukając kontaktu ze światem zewnętrznym, są przecież ponad tym wszystkim…

LanckoronaŻeby dotrzeć do  Lanckorony trzeba wiedzieć o jej istnieniu, trzeba chcieć tu przyjechać, dlatego nie spotyka się tu tłumów turystów. Wjeżdżając na górę ma się wrażenie, że w dole pozostały wszystkie pilne sprawy i problemy. Liczy się tylko ta niesamowita cisza, spokój i wrażenie ogromnej przestrzeni. Czas płynie tu powoli. Mieszkańcy żyją swoimi sprawami, nie na pokaz. Żyją jakby z boku, nie szukając kontaktu ze światem zewnętrznym, są przecież ponad tym wszystkim…

Lanckoronę wyróżnia położenie wysoko w górze, z dala od znaczących tras tranzytowych. W miasteczku zachowała się drewniana zabudowa rynku i wychodzących z niego ulic. Większość domów wybudowano w latach 1869-1872 odbudowując miasteczko po wielkim pożarze.

Budynki są zwrócone szczytami do rynku lub ulic. Charakterystyczne są  ich dachy – daleko wysunięte poza ściany domów, tworzą urokliwe podcienia. Domy często posiadają szerokie bramy, przez które wjeżdżało się niegdyś na podwórza. Budynki stoją tak blisko siebie, że pomiędzy nimi są jedynie wąskie przejścia zwane miedzuchami.

Na Górze Zamkowej można przyjrzeć się ruinom gotyckiego zamku. Jest to z pewnością miły spacer, choć z samego zamku pozostało naprawdę niewiele.

Koniecznie trzeba usiąść na rynku, popatrzeć w dal. Bardzo żałujemy, nie zdołaliśmy odwiedzić muzeum regionalnego (było jeszcze nieczynne). Może jakieś anioły byśmy tam spotkali…

Kiedyś Lanckorona miała status miasta – popularnego wśród artystów letniska, teraz ma status wsi. Nadal jest przez artystów odwiedzana i doceniana. Mieszkał tu m. in. Marek Grechuta. Od kilku już lat, w okolicach 6 grudnia, organizowany jest Jarmark Zimowy – „Anioł w miasteczku”. Można tę imprezę wykorzystać jako pretekst do przyjazdu.

 

{slimbox
images/gallery/lanckorona/lanckorona19.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona19_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona16.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona16_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona02.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona02_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona09.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona09_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona04.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona04_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona05.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona05_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona06.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona06_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona08.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona08_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona13.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona13_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona11.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona11_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona15.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona15_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona18.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona18_.jpg,Lanckorona;
images/gallery/lanckorona/lanckorona20.jpg,images/gallery/lanckorona/lanckorona20_.jpg,Lanckorona} 

Zalipie

ZalipieWieś słynąca ze zdobienia domów malunkami na ścianach i piecach oraz kwiatami z bibuły, wycinankami i pająkami ze słomy.Zwyczaj ten istniał we wsiach na Powiślu Dąbrowskim od schyłku XIX w. Kwiaty malowano również na zewnętrznych ścianach chat i budynków gospodarczych, na płotach, studniach czy nawet budach dla psów…

ZalipieWieś słynąca ze zdobienia domów malunkami na ścianach i piecach oraz kwiatami z bibuły, wycinankami i pająkami ze słomy.Zwyczaj ten istniał we wsiach na Powiślu Dąbrowskim od schyłku XIX w. Kwiaty malowano również na zewnętrznych ścianach chat i budynków gospodarczych, na płotach, studniach czy nawet budach dla psów.

W Zalipiu znajduje się obecnie ok 20 malowanych domów. Najbardziej znanym przykładem tej oryginalnej sztuki ludowej jest zagroda Felicji Curyłowej, utalentowanej zalipiańskiej malarki, której malarstwo znane było już w okresie międzywojennym. Chata jest obecnie filią Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

 {slimboximages/gallery/zalipie/zalipie.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie_.jpg,Zalipie – Malowana chałupa;
images/gallery/zalipie/zalipie15.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie15_.jpg,Zalipie, W ‚Zagrodzie Felicji Curyłowej’;
images/gallery/zalipie/zalipie14.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie14_.jpg,Zalipie, Piec w ‚Zagrodzie Felicji Curyłowej’;
images/gallery/zalipie/zalipie12.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie12_.jpg,Zalipie, Piec w ‚Zagrodzie Felicji Curyłowej’;
images/gallery/zalipie/zalipie13.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie13_.jpg,Zalipie, Izba mieszkalna w ‚Zagrodzie Felicji Curyłowej’ – przedmioty na stoliku można zakupić;
images/gallery/zalipie/zalipie11.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie11_.jpg,Zalipie, Budynek w ‚Zagrodzie Felicji Curyłowej’;
images/gallery/zalipie/zalipie19.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie19_.jpg,Zalipie, Fragment ściany;
images/gallery/zalipie/zalipie20.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie20_.jpg,Zalipie, Przed ‚Domem Malarek’;
images/gallery/zalipie/zalipie05.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie05_.jpg,Zalipie, Przed ‚Domem Malarek’;
images/gallery/zalipie/zalipie04.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie04_.jpg,Zalipie, Budynek gospodarczy;
images/gallery/zalipie/zalipie02.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie02_.jpg,Zalipie, Stawek przy domu;
images/gallery/zalipie/zalipie03.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie03_.jpg,Zalipie, Malowana stodoła;
images/gallery/zalipie/zalipie09.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie09_.jpg,Zalipie, Budynek gospodarczy;
images/gallery/zalipie/zalipie10.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie10_.jpg,Zalipie, Nad stawem;
images/gallery/zalipie/zalipie01.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie01_.jpg,Zalipie, Studnia;
images/gallery/zalipie/zalipie18.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie18_.jpg,Zalipie, Malowane są też zupełnie nowe budynki;
images/gallery/zalipie/zalipie16.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie16_.jpg,Zalipie, Budynek straży pożarnej;
images/gallery/zalipie/zalipie08.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie08_.jpg,Zalipie, Przydrożna kapliczka;
images/gallery/zalipie/zalipie07.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie07_.jpg,Zalipie, Malowanie kościoła przedsionek;
images/gallery/zalipie/zalipie06.jpg,images/gallery/zalipie/zalipie06_.jpg,Zalipie, Na ścianie w kościele}

Mapa Zalipia

Niedzica

NiedzicaZamek Dunajec w Niedzicy wzniesiony został na malowniczym wapiennym wzgórzu. Strzegł niegdyś północnej granicy Węgier, podczas gdy naprzeciw niego usytuowany był zamek w Czorsztynie należał do Polski. Dziś obydwa zamki malowniczo górują na przeciwległych brzegach Zalewu Czorsztyńskiego.

Zamek Dunajec w Niedzicy wzniesiony został na malowniczym wapiennym wzgórzu. Strzegł niegdyś północnej granicy Węgier, podczas gdy naprzeciw niego usytuowany był zamek w Czorsztynie należał do Polski. Dziś obydwa zamki malowniczo górują na przeciwległych brzegach Zalewu Czorsztyńskiego.

 {slimbox
images/gallery/niedzica/niedzica01.jpg,images/gallery/niedzica/niedzica01_.jpg,Niedzica;
images/gallery/niedzica/niedzica02.jpg,images/gallery/niedzica/niedzica02_.jpg,Niedzica;
images/gallery/niedzica/niedzica03.jpg,images/gallery/niedzica/niedzica03_.jpg,Niedzica;
images/gallery/niedzica/niedzica04.jpg,images/gallery/niedzica/niedzica04_.jpg,Niedzica} 

Dębno

DębnoKościół Św. Michała Archanioła w Dębnie zachwyca bardzo bogatą polichromią na drewnie, zachowaną w całości w niezmienionym stanie przez ponad pięćset lat. Unikatowy na międzynarodową skalę kościółek w 2003 r. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO…

Kościół Św. Michała Archanioła w Dębnie zachwyca bardzo bogatą polichromią na drewnie, zachowaną w całości w niezmienionym stanie przez ponad pięćset lat. Unikatowy na międzynarodową skalę kościółek w 2003 r. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła pochodzą z 1335 r. Od 1630 do 1995 był to kościół w randze filii parafii Maniowy, pozostawał więc w cieniu, stopniowo zapominany. Nie był przebudowywany ani odnawiany, dzięki czemu zachowała się w niezmienionej postaci polichromia z II połowy XV w. Doliczono się tutaj 77 motywów (roślinne, geometryczne, figuralne, a nawet motyw Orła Jagiellońskiego) występujących w wielu wariantach kolorystycznych. Ornamenty są przykładem tzw. wzornictwa patronowego, które powstaje dzięki wycięciu wzorów w pasach skóry (lub papieru), a następnie przyłożeniu pasów do ściany i pokryciu farbą. Polichromia pokryła się z czasem grubą warstwą kurzu i brudu, w końcu przestała w ogóle być widoczna. Paradoksalnie dzięki temu, że o niej zapomniano – ocalała.

Wyposażenie kościoła, głównie w stylu gotyckim, składa się w większości z oryginalnych przedmiotów. Jedynie nieliczne, najcenniejsze zabytki, zdeponowane zostały w muzeach i zastąpione współczesnymi kopiami. Do tych ostatnich należy najstarszy w Polsce obraz na desce, datowany na 1280 rok, odkryty przypadkowo właśnie w kościółku w Dębnie.

W prezbiterium znajdują się niezwykłe cymbałki – wysokie tony wydaje najgrubsza sztabka, a niskie najcieńsza. Na świecie istnieje zaledwie 5 sztuk takich instrumentów.

O zabytkach opowiadają tutejsi księża. Zwiedzający słuchają niezwykle ciekawej opowieści o ośmiu cudach świątyni siedząc w ławkach pamiętających początki kościoła. W trosce o zachowanie w nienaruszonym stanie tej cennej świątyni wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu turystycznym -wstęp wyłącznie po umówieniu się z proboszczem. Obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania wnętrza (ze względu na monitoring i przepisy dotyczące ochrony tej klasy zabytków). Zimą turyści nie są wpuszczani, odbywają się jedynie krótkie niedzielne nabożeństwa. Kościół nie jest w tym okresie ogrzewany, bo malowidła powinny mieć jak najmniejszy kontakt z wilgotnym powietrzem i nie mogą być narażane na częste wahania temperatur. Z tego samego powodu sprzątanie kościoła odbywa się zaledwie 2 razy w roku. Podłoga jest nawilżana czystą wodą, szorowana i od razu wycierana do sucha.

 {slimbox
images/gallery/debno/debno07.jpg,images/gallery/debno/debno07_.jpg,Dębno;
images/gallery/debno/debno02.jpg,images/gallery/debno/debno02_.jpg,Dębno;
images/gallery/debno/debno03.jpg,images/gallery/debno/debno03_.jpg,Dębno – nad wejściem do kościoła – rzeźba Józefa Janosa;
images/gallery/debno/debno04.jpg,images/gallery/debno/debno04_.jpg,Dębno – ślady dawnego cmentarza;
images/gallery/debno/debno06.jpg,images/gallery/debno/debno06_.jpg,Dębno;
images/gallery/debno/debno05.jpg,images/gallery/debno/debno05_.jpg,Dębno;
images/gallery/debno/debno01.jpg,images/gallery/debno/debno01_.jpg,Dębno;
images/gallery/debno/debno08.jpg,images/gallery/debno/debno08_.jpg,Dębno – wnętrze Kościół Św. Michała Archanioła (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Michała_Archanioła_w_Dębnie)} 

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie parafii sw. Michała Archanioła w Dębnie

 

Ojców

Zamek na Pieskowej SkaleDolina Prądnika jest wymarzonym miejscem do spacerowania. Malowniczą dolinę objęto  ochroną w 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy. Białe skałki wśród morza zieleni, niesamowity spokój i cisza, a do tego zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Ojców i Pieskowa Skała. Odpoczynek gwarantowany…

Dolina Prądnika jest wymarzonym miejscem do spacerowania. Malowniczą dolinę objęto  ochroną w 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy. Białe skałki wśród morza zieleni, niesamowity spokój i cisza, a do tego zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Ojców i Pieskowa Skała. Odpoczynek gwarantowany…

Zamek w Pieskowej Skale

Murowany zamek powstał w Pieskowej Skale w XIV w. Pod rządami rodziny Szafrańców w XVI wieku  został przebudowany w stylu renesansowym. Zyskał wygląd siedziby magnackiej. Dwa duże pożary w XVIII i XIX wieku przyczyniły się do znacznego zniszczenia zamku. w 1905 roku został wykupiony z zamiarem utworzenia w nim pensjonatu. Po II wojnie przywrócono zamkowi renesansowy charakter, a w 1966 utworzono w nim muzeum – oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Na dziedziniec zamku wchodzimy bez opłat, zwiedzanie muzeum to koszt 10 zł. Warto wybrać się tu w piątek (wstęp bezpłatny do muzeum). We wnętrzach obowiązuje naturalnie zakaz fotografowania. Informacje o ekspozycji można znaleźć na stronie muzeum.

 {slimbox
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala09.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala09_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala03.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala03_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala04.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala04_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala05.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala05_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala12.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala12_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala08.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala08_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala07.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala07_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala06.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala06_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala10.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala10_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala11.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala11_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala01.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala01_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa}

Zamek Ojców

Murowany zamek wzniósł Kazimierz Wielki w I poł. XIV w. Poważnie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego był częściowo odbudowywany, jednak dziś pozostaje w stanie trwałej ruiny. Zachowała się gotycka brama wjazdowa z XIV w. mieszcząca muzeum regionalne PTTK, ośmioboczna baszta, kuta w skale studnia i resztki murów obwodowych.

 {slimbox
images/gallery/ojcow/ojcow01.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow01_.jpg,Zamek w Ojcowie;
images/gallery/ojcow/ojcow02.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow02_.jpg,Zamek w Ojcowie – brama wjazdowa;
images/gallery/ojcow/ojcow03.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow03_.jpg,Ojców – parking przed zamkiem} 

Kaplica na wodzie

Kaplicę „Na Wodzie”wzniesiono w 1901 r. w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Obowiązywało wówczas zarządzenie cara Mikołaja II, zabraniające budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. Dlatego też kaplica powstała nad Prądnikiem na betonowych podporach – „na wodzie”. Wstęp do kaplicy jest możliwy w czasie niedzielnych nabożeństw.

 {slimbox
images/gallery/ojcow/ojcow04.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow04_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’;
images/gallery/ojcow/ojcow06.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow06_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’;
images/gallery/ojcow/ojcow05.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow05_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’}