Budapeszt

BudapesztW blisko dwumilionowej stolicy Węgier mieszka 10% mieszkańców całego kraju. Jak przystało na tak dużą metropolię jest to miasto przestronne, pełne pięknych, zabytkowych domów i pałaców. Położone na malowniczych wzgórzach, przecięte szeroką wstęgą wcale nie modrego Dunaju. Powstało z połączenia leżącej na prawym brzegu Budy i Óbudy oraz lewobrzeżnego Pesztu. Do dziś każda z dzielnic ma nieco odmienny charakter…

BudapesztW blisko dwumilionowej stolicy Węgier mieszka 10% mieszkańców całego kraju. Jak przystało na tak dużą metropolię jest to miasto przestronne, pełne pięknych, zabytkowych domów i pałaców. Położone na malowniczych wzgórzach, przecięte szeroką wstęgą wcale nie modrego Dunaju. Powstało z połączenia leżącej na prawym brzegu Budy i Óbudy oraz lewobrzeżnego Pesztu. Do dziś każda z dzielnic ma nieco odmienny charakter.

Peszt

Położony na prawym brzegu Dunaju, do 1873 r był odrębnym miastem. Prawie cała zabudowa, którą dziś podziwiamy powstała po wielkiej powodzi z 1838 r. Ma zdecydowanie bardziej wielkomiejski charakter niż Buda, mnóstwo tu niezwykle pięknych budowli w stylu secesyjnym lub art-deco. Peszt to cudowne, okazałe ulice i place z ekskluzywnymi hotelami, restauracjami i sklepami, budynki urzędów, siedziby wielkich koncernów.

 {slimbox
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt00.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt00_.jpg,Budapeszt, Parlament (Orszaghaz);
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt01.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt01_.jpg,Budapeszt, Parlament – gmach powstał w latach 1884-1902, ma 268 m długości i należy do największych na świecie;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt02.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt02_.jpg,Budapeszt, Parlament – zwiedzanie kilku udostępnianych wnętrz jest możliwe w j. angielskim, o określonych godzinach (pod warunkiem, że nie trwają posiedzenia);

images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt03.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt03_.jpg,Budapeszt, Parlament;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt04.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt04_.jpg,Budapeszt, Parlament;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt06.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt06_.jpg,Budapeszt, zwieńczony kwadrygą gmach Muzeum Etnograficznego (Naprajzi Muzeum) – zbiory gromadzono przez ponad 100 lat na terenie Karpat, na Syberii i w innych jeszcze miejscach;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt05.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt05_.jpg,Budapeszt, w pobliżu placu Niepodległości (Szabadsag ter);
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt07.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt07_.jpg,Budapeszt, Most Łańcuchowy otwarty w 1849 r. jako pierwsze stałe połączenie Budy i Pesztu;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt08.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt08_.jpg,Budapeszt – latarnia na naddunajskim bulwarze;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt09.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt09_.jpg,Budapeszt;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt10.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt10_.jpg,Budapeszt;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt11.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt11_.jpg,Budapeszt, Bazylika św. Stefana;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt12.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt12_.jpg,Budapeszt, Bazylika św. Stefana – po II wojnie światowej odnawiana aż przez 50 lat;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt13.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt13_.jpg,Budapeszt, Bazylika św. Stefana;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt14.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt14_.jpg,Budapeszt, Bazylika św. Stefana, ważne dla Węgrów relikwie – ręka św. Stefana;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt15.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt15_.jpg,Budapeszt;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt16.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt16_.jpg,Budapeszt, Opera;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt17.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt17_.jpg,Budapeszt, Opera;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt18.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt18_.jpg,Budapeszt, Pomnik ofiar Holocaustu, każdy listek płaczącej wierzby to nazwisko jednej z zamordowanych rodzin;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt19.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt19_.jpg,Budapeszt, Synagoga;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt20.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt20_.jpg,Budapeszt, zdobienie muru synagogi;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt25.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt25_.jpg,Budapeszt}

 

Zamek Buda (Pałac Królewski)

Zamek budziński (Budavari palota) – wybudowany w XIII w. jako obronny, później zaczął pełnić rolę rezydencji królewskiej, za czasów Marcina Korwina i jego żony Beatrycze zamek stał się ośrodkiem nauki i sztuki. Po 1541 r. zamek stracił znaczenie, gdy na blisko 150 lat zajęli go Turcy. Po wyzwoleniu, Habsburgowie którzy przejęli tron Węgier woleli sprawować władzę z Wiednia. Dopiero w XVIII w. Karol VI i Maria Teresa na ruinach średniowiecznego zamku wybudowali okazały pałac królewski. Barokowa rezydencja, choć bardzo okazała, nie pełniła jednak strategicznej roli – nadal władzę sprawowano w Wiedniu. Zamek został w czasie II wojny światowej stał się kwaterą główną wojsk niemieckich, bombardowania wojsk radzieckich całkowicie go zniszczyły. Po wojnie Węgrzy odbudowali pałac z przeznaczeniem na muzeum prezentujące dorobek narodowy i sztukę światową, postanowili, że nigdy nie będzie on siedzibą władz państwowych. 

{slimbox
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt50.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt50_.jpg,Budapeszt, Zamek budziński (Budavari palota);
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt51.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt51_.jpg,Budapeszt, barokowa brama Pałacu Królewskiego, obok bramy mityczny turul – wielki ptak z mieczem w szponach;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt70.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt70_.jpg,Budapeszt, wschodnie skrzydło zamku mieszczące Węgierską Galerię Narodową. Przed zamkiem pomnik Eugeniusza Sabaudzkiego – generała armii habsburskiej, który dowodził wyzwalaniem Budy z rąk Turków w 1686 r.;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt52.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt52_.jpg,Budapeszt, północny dziedziniec zamku w Budzie;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt53.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt53_.jpg,Budapeszt, fontanna Macieja – przedstawia scenę polowania, motyw zaczerpnięty z legendy o Macieju Korwinie;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt69.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt69_.jpg,Budapeszt, na klombie przed zamkiem stoi posąg czikosza – kowboja z puszty ujarzmiającego dzikiego ogiera;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt71.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt71_.jpg,Budapeszt, Zamek budziński – skrzydło mieszczące Bibliotekę Narodową im. Szechenyiego;

images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt54.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt54_.jpg,Budapeszt, odkopane w trakcie prac archeologicznych średniowieczne fragmenty murów} 

 

Buda, Wzgórze Zamkowe

{slimbox

images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt26.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt26_.jpg,Budapeszt, Wzgórze Zamkowe;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt32.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt32_.jpg,Budapeszt, Baszta Rybacka – dobudowana do murów zamkowych na przełomie XIX i XX w. w celach dekoracyjnych raczej niż obronnych;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt66.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt66_.jpg,Budapeszt, Baszta Rybacka – pełni dziś funkcję tarasu widokowego, z którego można podziwiać panoramę Pesztu;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt27.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt27_.jpg,Budapeszt, Baszta Rybacka;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt33.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt33_.jpg,Budapeszt, Baszta Rybacka;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt43.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt43_.jpg,Budapeszt – posąg króla Stefana Świętego, pierwszego koronowanego władcy Węgier;

images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt31.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt31_.jpg,Budapeszt – sokolnicy u stóp pomnika Stefana Świętego są widokiem dość typowym;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt28.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt28_.jpg,Budapeszt – Kościół NMP Budzińskiej Pani, zwany Kościołem Macieja;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt29.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt29_.jpg,Budapeszt – Kościół Macieja;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt30.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt30_.jpg,Budapeszt – kryty barwną ceramiczną dachówką dach Kościoła Macieja;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt34.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt34_.jpg,Budapeszt – Wieżyczki Baszty Rybackiej odbite w witrynie cukierni;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt35.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt35_.jpg,Budapeszt – Hotel Hilton, wybudowany w 1977 r, jest próbą włączenia w nowoczesną arhitekturę tego co pozostało z XVII-wiecznego Kolegium Jezuickiego i XIII-wiecznego klasztoru dominikańskiego;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt37.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt37_.jpg,Budapeszt, przed hotelem Hilton – pomnik upamiętniający dominikanina Julianusa, który odbył podróże po terenach Węgier (1235, 1237) i dostarczył informacji o Mongołach, którzy podbili te ziemie;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt36.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt36_.jpg,Budapeszt, Hotel Hilton;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt55.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt55_.jpg,Budapeszt – Plac Trójcy Świętej, w centrum 14-metrowa kolumna morowa z 1713 r., wzniesiona w podzięce za wygaśnięcie epidemii cholery. Budynek w głębi to dawny ratusz Budy;

images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt38.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt38_.jpg,Budapeszt – budynek Archiwum Narodowego;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt40.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt40_.jpg,Budapeszt – takie skrzynki pocztowe usytuowane są w kilku punktach Wzgórza Zamkowego;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt44.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt44_.jpg,Budapeszt – Dzielnica Zamkowa, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt41.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt41_.jpg,Budapeszt, kamienice na Wzgórzu Zamkowym – zniszczenia spowodowane bombardowaniami podczas II wojny światowej przyczyniły się do odsłonięcia fragmentów średniowiecznych murów ukrytych pod późniejszymi fasadami;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt42.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt42_.jpg,Budapeszt, Tancsics Mihaly utca – budynek pod numerem 26 – od końca XIV w. znajdowała się tu synagoga, dziś niewielkie muzeum tematyczne (Budapesti Történeti Múzeum);
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt39.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt39_.jpg,Budapeszt,ulica Sejmowa (Orszaghaz utca) – kamienice 18 do 22 pochodzą z przełomu XIV i XV wieku;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt68.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt68_.jpg,Budapeszt, ulica Skarbników (Tarnok utca) – ciekawa kamienica z pomarańczowymi freskami na pierwszym planie. Pod numerem 18 (pomarańczowa kamienica w głębi) mieściła się Apteka pod Złotym Orłem – działała w latach 1750 – 1913, dziś jest to bardzo ciekawe muzeum aptekarstwa;

images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt49.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt49_.jpg,Budapeszt, Labirynt – Na ulicy Pańskiej 9 (Uri utca) znajduje  się wejście do jaskiń i grot pod Wzgórzem Zamkowym. Podziemna trasa długości ok. 1,5 km udostępniana jest do zwiedzania;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt48.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt48_.jpg,Budapeszt, Labirynt – podziemia służyły jako składy kupieckie a także jako schrony dla ludności;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt47.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt47_.jpg,Budapeszt, Labirynt – malowidła na ścianach są kopiami bądź fotografiami rysunków znalezionych w jaskiniach Węgier, ale także innych miejscach na świecie;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt46.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt46_.jpg,Budapeszt, Labirynt;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt45.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt45_.jpg,Budapeszt, Labirynt – z fontanny leje się wino}

 

Buda – Wzgórze Gellerta

Autobusy podjeżdżąją dość wysoko natomiast wspinanie się pod górę może być nieco uciążliwe. Dla takich widoków – warto!

{slimbox
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt72.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt72_.jpg,Budapeszt, Wzgórze Gellerta ze Statuą Wolności na szczycie;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt58.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt58_.jpg,Budapeszt, Wzgórze Gellerta – wzdłuż murów Cytadeli wiszą powiększenia archiwalnych fotografii miasta;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt56.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt56_.jpg,Budapeszt, Wzgórze Gellerta;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt57.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt57_.jpg,Budapeszt, Wzgórze Gellerta;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt59.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt59_.jpg,Budapeszt, panorama Dunaju ze Wzgórza Gellerta} 

 

Kolorowy Budapeszt

{slimbox
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt21.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt21_.jpg,Budapeszt, niewielki sklepik;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt22.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt22_.jpg,Budapeszt, wszechobecne papryczki;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt24.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt24_.jpg,Budapeszt – pasaż handlowy gdzieś po stronie Pesztu;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt23.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt23_.jpg,Budapeszt – pasaż handlowy;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt60.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt60_.jpg,Budapeszt – Wielka Hala Targowa, zwana Centralną. Otwarta w 1897r.;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt67.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt67_.jpg,Budapeszt, Wielka Hala Targowa – handel odbywa się na 3 poziomach, łącznie kilkaset stoisk;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt61.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt61_.jpg,Budapeszt, Wielka Hala Targowa – na parterze można kupić głównie żywność, w galeriach pamiątki, tu też znaleźć można bufety serwujące potrawy kuchni węgierskiej;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt62.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt62_.jpg,Budapeszt – w pobliżu atrakcji turystycznych wszędzie można spotkać stragany z różnymi drobiazgami i pamiątkami, czasem z prawdziwym rękodziełem;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt63.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt63_.jpg,Budapeszt – stragany z pamiątkami;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt64.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt64_.jpg,Budapeszt – stragany z pamiątkami;
images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt65.jpg,images/photo/wegry/budapeszt/budapeszt65_.jpg,Budapeszt, uliczna handlarka bukiecikami lawendy}