Michniowiec

Michniowiec

Cerkiew w Michniowcu położona jest na wzgórzu w niewielkiej odległości od granicy z Ukrainą. Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1904 r. o konstrukcji szkieletowej i zrębowej w różnych częściach. Dzwonnica służyła m. in. jako kostnica dla samobójców. Pierwsza cerkiew w Michniowcu istniała już w roku 1557, obecną wybudowano w latach 1863 – 1868. Cerkiew remontowano w 1924 roku – dobudowano zakrystię i kruchtę. Cerkiew zamknięto w 1951 roku, służyła jako magazyn na zboże. Od 1973 roku użytkowana jako rzymskokatolicki kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela…

Michniowiec

Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy

Cerkiew w Michniowcu położona jest na wzgórzu w niewielkiej odległości od granicy z Ukrainą. Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1904 r. o konstrukcji szkieletowej i zrębowej w różnych częściach. Dzwonnica służyła m. in. jako kostnica dla samobójców.

Pierwsza cerkiew w Michniowcu istniała już w roku 1557, obecną wybudowano w latach 1863 – 1868. Cerkiew remontowano w 1924 roku – dobudowano zakrystię i kruchtę. Cerkiew zamknięto w 1951 roku, służyła jako magazyn na zboże. Od 1973 roku użytkowana jako rzymskokatolicki kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Cerkiew w Michniowcu jest budowlą oryginalną, ponieważ zastosowano nietypowe rozwiązania architektoniczne. We wnętrzu cerkwi zachował się wspaniały ikonostas o rzadkim, półkolistym kształcie dostosowanym do łuku tęczy.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec01.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec01_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec05.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec05_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec06.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec06_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec03.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec03_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec02.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec02_.jpg,Michniowiec;
images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec04.jpg,images/gallery/cerkwie/michniowiec/michniowiec04_.jpg,Michniowiec}