Hoszów

Hoszów

Budowę rozpoczęto tuż przed wybuchem wojny. Prowadzili ją wspólnie rzymsko- i grekokatolicy w materiału pochodzącego z rozbiórki starszej, XVIII-wiecznej cerkwi. W czasie wojny Niemcy zamienili ją na magazyn amunicji, która wybuchła naruszając konstrukcję. Budowę zakończono w 1948 r. Cerkiew powstała w tzw. narodowym stylu ukraińskim. Przesiedleńcy z 1951 r.  urządzili w niedawno wybudowanej  cerkwi owczarnię…

Hoszów

Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja

Budowę rozpoczęto tuż przed wybuchem wojny. Prowadzili ją wspólnie rzymsko- i grekokatolicy w materiału pochodzącego z rozbiórki starszej, XVIII-wiecznej cerkwi. W czasie wojny Niemcy zamienili ją na magazyn amunicji, która wybuchła naruszając konstrukcję. Budowę zakończono w 1948 r. Cerkiew powstała w tzw. narodowym stylu ukraińskim. Przesiedleńcy z 1951 r.  urządzili w niedawno wybudowanej  cerkwi owczarnię.

W 1971 r. świątynię oddano wiernym. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki bł. Bronisławy. Nie zachowało się nic z oryginalnego wyposażenia. Przez szybę w drzwiach można zobaczyć część wnętrza, nawet gdy kościół jest zamknięty.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow01.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow01_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow02.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow02_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow07.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow07_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow03.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow03_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow06.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow06_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow04.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow04_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja;
images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow05.jpg,images/gallery/cerkwie/hoszow/hoszow05_.jpg,Hoszów, Cerkiew greckokatolicka Św. Mikołaja}