Chęciny

Zamek ChęcinyZamek królewski w Chęcinach to budowla obronna z przełomu XIII i XIV wieku. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (365 m n.p.m.), dopasowany jest do niej kształtem. Górny zamek posiada dwie wieże. Na jednej z nich urządzono taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich. Warto też wybrać się na spacer wąską ścieżką obiegającą mury od zewnątrz…

Zamek Chęciny

 Zamek królewski w Chęcinach to budowla obronna z przełomu XIII i XIV wieku. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (365 m n.p.m.), dopasowany jest do niej kształtem. Górny zamek posiada dwie wieże. Na jednej z nich urządzono taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich. Warto też wybrać się na spacer wąską ścieżką obiegającą mury od zewnątrz.

Zamek chęciński na początku XIX w. znajdował się w rękach Władysława Łokietka. Był to ważny ośrodek administracji i życia politycznego. Odbywały się tutaj zjazdy możnowładców i rycerstwa. Twierdza była jednym z miejsc koncentracji wojsk polskich udających się na wojnę z Krzyżakami. Przez pewien czas przechowywano w Chęcinach skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej oraz skarbiec koronny.

W połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Był wtedy jedną z najpotężniejszych polskich warowni. W czasach swej świetności nigdy nie został zdobyty.

Twierdza służyła też, od końca XIV wieku, jako więzienie stanu. Zamek był też rezydencją rodzin królewskich. Mieszkała tu m.in. królowa Bona wraz ze swym ogromnym skarbcem.

Zamek zaczął podupadać w XVI w. W 1588 roku sejm zdecydował o przeniesieniu ksiąg ziemskich powiatu chęcińskiego z zamku do kościoła w Chęcinach. Świadczy to o spadku znaczenia warowni. W 1607r. zamek został zdobyty i zniszczony, później odbudowany a nawet rozbudowany. W czasie „potopu szwedzkiego” twierdzę chęcińską zniszczyły wojska Rakoczego i wojska szwedzkie. Wkrótce zamek opustoszał i popadł w ruinę.

Przez kolejne lata mury zamku były rozbierane przez miejscową ludność, a pozyskany materiał wykorzystywano do budowy domów. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie I wojny światowej, kiedy to Rosjanie bronili się na zamku przed ostrzałem artyleryjskim Austriaków.
 

{slimbox
images/gallery/checiny/checiny.jpg,images/gallery/checiny/checiny_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny02.jpg,images/gallery/checiny/checiny02_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny05.jpg,images/gallery/checiny/checiny05_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny03.jpg,images/gallery/checiny/checiny03_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny04.jpg,images/gallery/checiny/checiny04_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny06.jpg,images/gallery/checiny/checiny06_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny01.jpg,images/gallery/checiny/checiny01_.jpg,Chęciny} 

Jedna myśl na temat “Chęciny”

Możliwość komentowania jest wyłączona.