Bystre

Bystre

Cerkiew zbudowana w 1902 r. na miejscu poprzedniej. Jest przykładem narodowego stylu ukraińskiego. W 1951 r. wróciła do Polski z pełnym wyposażeniem. Stała od tego momentu opuszczona ponieważ władze nie zezwalały na użytkowanie jej. W tym czasie zaczęły się kradzieże kolejnych przedmiotów. Niezrabowane wyposażenie przewieziono w 1962 do Łańcuta. Dzięki Towarzystwu Opieki nad Zabytkami przeprowadzono najpilniejsze prace zabezpieczające (od 1985 r.).  W 1993 r. wykopano ukryty w czasie wojny największy dzwon z Bystrego. Obecnie wisi on na dzwonnicy w Michniowcu…

Bystre

Cerkiew greckokatolicka Św. Michała Archanioła

Cerkiew zbudowana w 1902 r. na miejscu poprzedniej. Jest przykładem narodowego stylu ukraińskiego.

W 1951 r. wróciła do Polski z pełnym wyposażeniem. Stała od tego momentu opuszczona ponieważ władze nie zezwalały na użytkowanie jej. W tym czasie zaczęły się kradzieże kolejnych przedmiotów. Niezrabowane wyposażenie przewieziono w 1962 do Łańcuta. Dzięki Towarzystwu Opieki nad Zabytkami przeprowadzono najpilniejsze prace zabezpieczające (od 1985 r.).  W 1993 r. wykopano ukryty w czasie wojny największy dzwon z Bystrego. Obecnie wisi on na dzwonnicy w Michniowcu.

Towarzystwo nadal opiekuje się cerkwią, w sezonie wakacyjnym udostępnia ja turystom. We wnętrzu zgromadzono fotografie,  cerkiewne krzyże, przedmioty znalezione na okolicznych cerkwiskach i niszczejących cmentarzach. Bardzo przygnębiająca to ekspozycja – świadczy o naszym, Polaków, stosunku do kultury i tradycji wypędzonych mieszkańców tych terenów.

{slimbox
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre01.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre01_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre09.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre09_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre02.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre02_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre08.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre08_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre10.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre10_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre03.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre03_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre06.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre06_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre04.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre04_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre05.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre05_.jpg,Bystre;
images/gallery/cerkwie/bystre/bystre07.jpg,images/gallery/cerkwie/bystre/bystre07_.jpg,Bystre}

Jedna myśl na temat “Bystre”

Możliwość komentowania jest wyłączona.