Biecz

BieczSzczytowy okres rozwoju miasto przeżywało w XVI – XVII w. Biecz posiadał przywilej handlu z Węgrami, sądownictwa, rozwijały się różne rzemiosła. Dziś jest to niewielkie miasteczko, atrakcyjne turystycznie. Zachował się dawny układ urbanistyczny, liczne budowle późnogotyckie, renesansowe i barokowe, m.in. kościół farny z końca XV w. i fragment murów miejskich z XIV – XVI w…

Biecz

Biecz Szczytowy okres rozwoju miasto przeżywało w XVI – XVII w. Biecz posiadał przywilej handlu z Węgrami, sądownictwa, rozwijały się różne rzemiosła. Dziś jest to niewielkie miasteczko, atrakcyjne turystycznie. Zachował się dawny układ urbanistyczny, liczne budowle późnogotyckie, renesansowe i barokowe, m.in. kościół farny z końca XV w. i fragment murów miejskich z XIV – XVI w.

Muzeum „Dom z basztą” zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka w tym budynku istniała do końca XVII wieku. Muzeum Dom z basztą to przede wszystkim ekspozycja aptekarska oraz wystawa z dziedziny muzyki dawnej, rzemiosła i kultury mieszczańskiej – prezentowane na pięciu poziomach baszty rajcowskiej.

 Kościół Bożego Ciała pw. Piotra i św. Pawła należy do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce. Jest to późnogotycki, trójnawowy kościół halowy. Najstarszą jego częścią jest prezbiterium zbudowane przed 1480 r.

 {slimbox
images/gallery/biecz/biecz02.jpg,images/gallery/biecz/biecz02_.jpg,Biecz, Ratusz z wieżą wysokości 58 m, zdobioną techniką sgraffito;
images/gallery/biecz/biecz06.jpg,images/gallery/biecz/biecz06_.jpg,Biecz, Rynek – witryna sklepu mięsnego;
images/gallery/biecz/biecz05.jpg,images/gallery/biecz/biecz05_.jpg,Biecz, Brama wjazdowa kolegiaty Bożego Ciała, w głębi wieża ratuszowa;
images/gallery/biecz/biecz03.jpg,images/gallery/biecz/biecz03_.jpg,Biecz, Brama wjazdowa i dziedziniec kolegiaty Bożego Ciała;
images/gallery/biecz/biecz04.jpg,images/gallery/biecz/biecz04_.jpg,Biecz, wysoka na 21 m, XV-wieczna ceglana dzwonnica zwana tez basztą Rzeźników. Wchodziła w skład fortyfikacji miejskich;
images/gallery/biecz/biecz11.jpg,images/gallery/biecz/biecz11_.jpg,Biecz, Dzwonnica – w górnej części muru widoczna odnowiona niedawno sgraffitowa dekoracja;
images/gallery/biecz/biecz07.jpg,images/gallery/biecz/biecz07_.jpg,Biecz, wnętrze kolegiaty Bożego Ciała;
images/gallery/biecz/biecz08.jpg,images/gallery/biecz/biecz08_.jpg,Biecz, kamienne figury przedstawiające Apostołów na murach wokół kolegiaty;
images/gallery/biecz/biecz09.jpg,images/gallery/biecz/biecz09_.jpg,Biecz, kamienne figury przedstawiające Apostołów na murach wokół kolegiaty, ;
images/gallery/biecz/biecz17.jpg,images/gallery/biecz/biecz17_.jpg,Biecz, Kolegiata Bożego Ciała;
images/gallery/biecz/biecz10.jpg,images/gallery/biecz/biecz10_.jpg,Biecz, obok Muzeum „Dom z Basztą”;
images/gallery/biecz/biecz12.jpg,images/gallery/biecz/biecz12_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz13.jpg,images/gallery/biecz/biecz13_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz14.jpg,images/gallery/biecz/biecz14_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz16.jpg,images/gallery/biecz/biecz16_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz01.jpg,images/gallery/biecz/biecz01_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa;
images/gallery/biecz/biecz15.jpg,images/gallery/biecz/biecz15_.jpg,Biecz, muzeum aptekarstwa}