Wrocław

Wrocław reklamuje się jako miasto spotkań. Ludność na przekroju wszystkich pokoleń stanowi mieszaninę różnych kultur i tradycji. Każdy, kto tu przyjeżdża łatwo znajduje swoje miejsce i zostaje na stałe. Rzeczywiście jest to miasto ludzi otwartych. Zdecydowanie jest miasto ludzi młodych, którzy chętnie tu studiują i uczestniczą w życiu kulturalnym, a później pracują i zamieszkują na stałe. Miasto o przebogatej i niezwykle skomplikowanej historii jednocześnie odważnie patrzące w przyszłość.

Ratusz i Rynek

{slimbox
images/gallery/wroclaw/wroclaw09.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw09_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw37.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw37_.jpg,Wrocław, Rynek – pomnik Fredry, któremu ciągle ktoś kradnie pióro;
images/gallery/wroclaw/wroclaw04.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw04_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw05.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw05_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw10.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw10_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw29.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw29_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw30.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw30_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw91.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw91_.jpg,Wrocław;
images/gallery/wroclaw/wroclaw92.jpg,images/gallery/wroclaw/wroclaw92_.jpg,Wrocław} 

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

 • Stare Miasto w Krakowie
 • Wieliczka – Zabytkowa kopalnia soli
 • Auschwitz-Birkenau
 • Białowieski Park Narodowy
 • Stare Miasto w Warszawie
 • Zamość – Stare Miasto
 • Toruń
 • Malbork – Zamek Krzyżacki
 • Kalwaria Zebrzydowska – park pielgrzymkowy z XVII w.
 • Jawor, Świdnica – Kościoły Pokoju
 • Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa – drewniane kościoły
 • Park Mużakowski nad rzeką Nysą
 • Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 1. Historyczne Centrum Krakowa ze Starym Miastem, Wawelem, Kazimierzem, Stradomiem (wpisane w 1978 r.) – łącznie ok. 3 tys. zabytków architektury i wiele muzeów
 2. Kopalnia Soli w Wieliczce (wpisana jako druga w 1978 r.) – jedyny obiekt górniczy na świecie czynny od czasów średniowiecza do dziś.
 3. Puszcza Białowieska (1978 i 1992 r.) – jeden z pierwszych rezerwatów przyrody w Europie.
 4. Auschwitz-Birkenau (1979 r.) – największy obóz koncentracyjny (1940-1945) i obóz zagłady hitlerowskiej III Rzeszy
 5. Historyczne Centrum Warszawy – Stare i Nowe Miasto (1980 r.) – stare miasto z prostokątnym rynkiem, otoczone murem obronnym oraz gotyckie i renesansowe kamienice.
 6. Stare Miasto w Zamościu (1992 r.) – nazywane Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad – późnorenesansowe miasto-twierdza otoczone fortyfikacjami.
 7. Zamek Krzyżacki w Malborku (1997 r.) – Największa gotycka twierdza średniowiecznej Europy.
 8. Stare miasto w Toruniu (1997 r.) – doskonale zachowana średniowieczna i późniejsza architektura.
 9. Kalwaria Zebrzydowska (1999 r.) – XVII wieczny klasztor i zespołu Kaplic Dróg Męki Pańskiej
 10. Kościoły Pokoju w Jaworze i  Świdnicy (2001 r.) – Barokowe świątynie luterańskie na Dolnym Śląsku
 11. Kościoły drewniane południowej Małopolski (2003 r.) – Sześć gotyckich kościołów o budowie zrębowej w miejscowościach: Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana i Sękowa.
 12. Park Mużakowski (2004 r.) – Park krajobrazowy nad Nysą Łużycką po obu stronach granicy polsko-niemieckiej – jeden z najwspanialszych przykładów sztuki ogrodowej pierwszej połowy XIX w.
 13. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu(2006 r.)

Chęciny

Zamek ChęcinyZamek królewski w Chęcinach to budowla obronna z przełomu XIII i XIV wieku. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (365 m n.p.m.), dopasowany jest do niej kształtem. Górny zamek posiada dwie wieże. Na jednej z nich urządzono taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich. Warto też wybrać się na spacer wąską ścieżką obiegającą mury od zewnątrz…

 Zamek królewski w Chęcinach to budowla obronna z przełomu XIII i XIV wieku. Wzniesiony na szczycie Góry Zamkowej (365 m n.p.m.), dopasowany jest do niej kształtem. Górny zamek posiada dwie wieże. Na jednej z nich urządzono taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich. Warto też wybrać się na spacer wąską ścieżką obiegającą mury od zewnątrz.

Zamek chęciński na początku XIX w. znajdował się w rękach Władysława Łokietka. Był to ważny ośrodek administracji i życia politycznego. Odbywały się tutaj zjazdy możnowładców i rycerstwa. Twierdza była jednym z miejsc koncentracji wojsk polskich udających się na wojnę z Krzyżakami. Przez pewien czas przechowywano w Chęcinach skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej oraz skarbiec koronny.

W połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Był wtedy jedną z najpotężniejszych polskich warowni. W czasach swej świetności nigdy nie został zdobyty.

Twierdza służyła też, od końca XIV wieku, jako więzienie stanu. Zamek był też rezydencją rodzin królewskich. Mieszkała tu m.in. królowa Bona wraz ze swym ogromnym skarbcem.

Zamek zaczął podupadać w XVI w. W 1588 roku sejm zdecydował o przeniesieniu ksiąg ziemskich powiatu chęcińskiego z zamku do kościoła w Chęcinach. Świadczy to o spadku znaczenia warowni. W 1607r. zamek został zdobyty i zniszczony, później odbudowany a nawet rozbudowany. W czasie „potopu szwedzkiego” twierdzę chęcińską zniszczyły wojska Rakoczego i wojska szwedzkie. Wkrótce zamek opustoszał i popadł w ruinę.

Przez kolejne lata mury zamku były rozbierane przez miejscową ludność, a pozyskany materiał wykorzystywano do budowy domów. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie I wojny światowej, kiedy to Rosjanie bronili się na zamku przed ostrzałem artyleryjskim Austriaków.
 

{slimbox
images/gallery/checiny/checiny.jpg,images/gallery/checiny/checiny_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny02.jpg,images/gallery/checiny/checiny02_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny05.jpg,images/gallery/checiny/checiny05_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny03.jpg,images/gallery/checiny/checiny03_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny04.jpg,images/gallery/checiny/checiny04_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny06.jpg,images/gallery/checiny/checiny06_.jpg,Chęciny;
images/gallery/checiny/checiny01.jpg,images/gallery/checiny/checiny01_.jpg,Chęciny} 

Od Łańcuta do Krasiczyna – podkarpackie kontrasty

KrasiczynNa Podkarpaciu koniecznie trzeba zobaczyć dwie rezydencje magnackie: należący do Potockich Łańcut oraz siedzibę Sapiehów – Krasiczyn. Obydwie niezwykłe, obydwie przepiękne, należące do niezwykle wpływowych rodów. Bardzo różnie potoczyły się ich losy wojenne i powojenne. Skąd ta różnica? Może to kwestia polityki, pieniędzy, honoru… 

Na Podkarpaciu koniecznie trzeba zobaczyć dwie rezydencje magnackie: należący do Potockich Łańcut oraz siedzibę Sapiehów – Krasiczyn. Obydwie niezwykłe, obydwie przepiękne, należące do niezwykle wpływowych rodów. Bardzo różnie potoczyły się ich losy wojenne i powojenne. Skąd ta różnica? Może to kwestia polityki, pieniędzy, honoru… 

Łańcut

W dawnej siedzibie magnackiej wzniesionej  w XVII w. przez Stanisława Lubomirskiego mieści się muzeum wnętrz historycznych – piękne i niezwykle bogate, W zabudowaniach stajni i powozowni z przełomu XIX i XX w. znajduje się kolekcja pojazdów konnych – jedna z największych w Europie.

Zakupić można różne rodzaje biletów w zależności od tego, co zamierza się zwiedzać. Wchodząc zdecydowaliśmy powozownię obejrzeć innym razem. Pałac, storczykarnia i park to i tak dużo jak na jeden dzień. Do pałacu wejścia są o określonych godzinach, wyłącznie z przewodnikiem. Nie można fotografować wnętrz, ale w park i storczykarnię jak najbardziej.

 {slimbox
images/gallery/lancut/lancut21.jpg,images/gallery/lancut/lancut21_.jpg,Łańcut – Zamek;
images/gallery/lancut/lancut01.jpg,images/gallery/lancut/lancut01_.jpg,Zamek w Łańcucie – Glorietta;
images/gallery/lancut/lancut03.jpg,images/gallery/lancut/lancut03_.jpg,Zamek w Łańcucie;
images/gallery/lancut/lancut29.jpg,images/gallery/lancut/lancut29_.jpg,Zamek w Łańcucie – Storczykarnia;
images/gallery/lancut/lancut09.jpg,images/gallery/lancut/lancut09_.jpg,Zamek w Łańcucie – Storczykarnia}

Przeworsk

Uwagę przyciąga gotycka bazylika pw. Ducha Świętego (1430-1473). Wystrój kościoła jest w dużej mierze barokowy. Warta zobaczenia jest Kaplica Bożego Grobu. W przeworsku rezydował zakon bożogrobowców, stąd jest to najważniejsza część zabudowań kościelno – klasztornych. Budowla jest wierną kopią kaplicy Grobu Chrystusa w Jerozolimie, posiada także relikwie skały z Grobu Jerozolimskiego.

Dla nas Przeworsk to przede wszystkim przystanek w drodze do Krasiczyna, więc zatrzymujemy się by odwiedzić park przylegający do pałacu Lubomirskich. Wymarzone miejsce, aby odpocząć w upalny dzień. Za samo wejście na teren parku nie są pobierane opłaty. Rezygnujemy ze zwiedzania pałacu, choć wygląda bardzo zachęcająco. Ekspozycja stała obejmuje historię miasta i regionu, wnętrza pałacowe, powozownię i historię pożarnictwa.

 

{slimbox
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw02.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw02_.jpg,Przeworsk,Bazylika pw. Ducha Świętego;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw03.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw03_.jpg,Przeworsk, Pałac Lubomirskich;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw04.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw04_.jpg,Przeworsk, Pałac Lubomirskich;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw01.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw01_.jpg,Przeworsk}

 

Jarosław

Miasto udostępnia zwiedzającym podziemną trasę turystyczną – pozostałość po składach kupieckich. Unikatowa jest mieszcząca się w Kamienicy Orsettich kolekcja porcelanowych wieńców nagrobnych rodu Czartoryskich. Zamawiane w najznakomitszych manufakturach wiedeńskich i paryskich przyjeżdżały do Polski razem z trumnami zmarłych zagranicą członków rodu. Ta niezwykła wystawa udostępniana jest zwiedzającym jedynie przy szczególnych okazjach.

Nasze zainteresowanie wzbudziła kamienica, która okazała się Miejskim Ośrodkiem Kultury. Kiedyś była to siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Ze względu na trwające uroczystości kościelne nie udało nam się odwiedzić sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Jego początki sięgają 1381 r., kiedy to pasterze szukający zagubionego bydła zobaczyli na drzewie dzikiej gruszy figurę Matki Bożej. Wybudowano w tym miejscu drewnianą kaplicę, później kościół.

 {slimbox
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw05.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw05_.jpg,Jarosław;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw06.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw06_.jpg,Jarosław;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw07.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw07_.jpg,Jarosław, Miejski Ośrodek Kultury;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw09.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw09_.jpg,Jarosław Bazylika Matki Bożej Bolesnej;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw10.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw10_.jpg,Jarosław, Bazylika Matki Bożej Bolesnej;
images/gallery/jaroslaw/jaroslaw11.jpg,images/gallery/jaroslaw/jaroslaw11_.jpg,Jarosław, Bazylika Matki Bożej Bolesnej} 

 

Krasiczyn

Krasiczyn – malowniczo położony nad Sanem, w okolicy Przemyśla. Jest miejscem nadzwyczaj urokliwym, o dziwo raczej niedocenianym przez turystów. Tutejszy zamek to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w Polsce. Praktycznie nie istnieją pałacowe wnętrza i wyposażenie. Warto posłuchać historii tego miejsca zwiedzając zamek z przewodnikiem. Będzie to niezwykła lekcja historii.

 

{slimboximages/gallery/krasiczyn/krasiczyn.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn03.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn03_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn04.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn04_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn06.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn06_.jpg,Zamek w Krasiczynie – Baszta Papieska;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn08.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn08_.jpg,Zamek w Krasiczynie – zwieńczenie Baszty Królewskiej} 

 

 

 

Krasiczyn

Zamek w KrasiczynieKrasiczyn – malowniczo położony nad Sanem, w okolicy Przemyśla. Jest miejscem nadzwyczaj urokliwym, o dziwo raczej niedocenianym przez turystów. Tutejszy zamek to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w Polsce

Zamek w KrasiczynieKrasiczyn – malowniczo położony nad Sanem, w okolicy Przemyśla. Jest miejscem nadzwyczaj urokliwym, o dziwo raczej niedocenianym przez turystów. Tutejszy zamek to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w Polsce.

Zamek wzniesiony pod koniec XVI wieku przez Stanisława Krasickiego, miał początkowo charakter obronny. Syn Stanisława, Marcin, przebudował go nadając kształt zbliżony do obecnego. Marcin Krasicki był potężnym magnatem, człowiekiem o wysokiej pozycji na dworze króla Zygmunta III Wazy. Był również mecenasem sztuki, zatem Krasiczyn jako rodowa rezydencja musiał godnie reprezentować właściciela. Rangi Krasiczyna dowodzi fakt, że król bywał tutaj częstym gościem.

 

 

Zamek ma kształt czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem i 4 basztami – Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką. Nazwy symbolizują odwiecznie przyjmowany porządek świata – hierarchię władzy: Bóg, Kościół, król, szlachta.

Baszta Boska zwieńczona wielką kopułą  mieściła piękną kaplicę, porównywaną do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
Baszta Papieska nakryta attyką, będącą kopią papieskiej korony Klemensa VIII, służyła jako apartament dla dostojników kościelnych.
Baszta Królewska, przypominająca figurę króla szachowego, mieściła apartamenty, w których przyjmowano króla, a ten bywał tu często – uczestniczył bowiem w polowaniach.
Baszta Szlachecka jest zwieńczona koroną będącą kopią korony króla – Zygmunta III Wazy, miał to być symbol poddania szlachty królowi. Obecnie na szczycie wieży znajduje się taras widokowy.

Dziedziniec otaczają od północy i wschodu skrzydła mieszkalne, a od południa i zachodu mury zakończone piękną, ażurową attyką. Pośrodku skrzydła zachodniego, znajduje się brama i kwadratowa wieża Zegarowa. Tędy, przez zwodzony, a później kamienny most prowadziła droga z istniejącego niegdyś miasta do Zamku.  

Zarówno wnętrze dziedzińca i zewnętrzne ściany zamku ozdobione są techniką sgraffito. Polegała ona na tym, że na ściany nakładano warstwę ciemnego tynku, na niej warstwę jasną. Następnie biały tynk zdrapywano, dzięki czemu powstawały ciemne dekoracje. Powierzchnia zdobień w Krasiczynie była rekordowa na skalę Europy, wynosiła 7000 m2. Obecnie odtworzono połowę, co nadal stanowi niespotykaną gdzie indziej ilość. Zdobienia murów są wprost przepiękne, zachwyca niezwykłe bogactwo wzorów i tematów. Są tu sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy rzymskich, bizantyjskich i niemieckich, wizerunki polskich królów, przodków Krasickich oraz sceny myśliwskie.

 

 

Marcin Krasicki nie pozostawił potomka. Po jego śmierci dobra krasiczyńskie przechodziły w ręce różnych właścicieli, nie najlepiej w tym czasie zarządzane. W 1835 r. Zamek i okoliczne dobra wykupili Sapiehowie. Zmuszeni uciekać z Litwy po upadku Powstania Listopadowego, wybrali Krasiczyn na swoją nową siedzibę rodową. Sapiehowie byli potężnym i bardzo bogatym rodem magnackim. Sprowadzili ze sobą ogromny zbiór dzieł sztuki, i niezwykle cenną bibliotekę, a samemu zamkowi przywrócili wygląd z czasów świetności.

W 1852 r. wybuchł na Zamku pożar, który zniszczył go niemal doszczętnie. Sapiehowie zdołali wszystko starannie odbudować.

Ostatnim właścicielem okazał się Leon Sapieha. Musiał on opuścić majątek uciekając przed wkraczającymi w 1939 roku Sowietami. Zdołał ocalić jedynie najcenniejszą część zbiorów – rodową bibliotekę i niektóre dzieła sztuki.  Ogromna większość majątku dostała się w ręce bolszewików, którzy przez tydzień wyrzucali z komnat wyposażenie i palili je na dziedzińcu. Zamek został splądrowany i doszczętnie zniszczony. Bolszewicy sprofanowali nawet grobowiec rodowy, powyrzucali zwłoki na podłogę a trumny wynieśli na dziedziniec.

Kardynał Stefan Sapieha w czasie wojny przewiózł  dzieła sztuki i książki do Krakowa i umieścił w Kurii Metropolitalnej. Obecnie zbiory te znajdują się na Wawelu. Straty w księgozbiorze okazały się niewielkie, biblioteka zachowała się, jako jedna z niewielu w Polsce, niemal w całości.

 

Dzięki trwającym od lat pracom remontowym i konserwacyjnym zamek powoli odzyskuje dawny blask. Zamek można zwiedzać z przewodnikiem, nie należy jednak oczekiwać pięknych wnętrz, ponieważ ich wyposażenie zostało bezpowrotnie utracone. Jedyny częściowo zachowany pokój – gabinet myśliwski, ocalał tylko dlatego że w nocy poprzedzającej wkroczenie Rosjan, jeden ze służących zamurował wejście do niego. Podczas zwiedzania wchodzi się do grobowca, kaplicy, podziemnych lochów z izbą tortur i na taras widokowy na baszcie.

 

Zamek otacza bardzo ładny park, w którym znajduje się duży staw. Gdy rodziła się córka, Sapiehowie sadzili w parku lipę, gdy syn – dąb. Potężne drzewa i tablicami z imionami można podziwiać do dziś. Sapiehowie słynęli z zamiłowania do polowań i podróży. Sprowadzali z różnych stron świata egzotyczne rośliny i drzewa, które do dziś są ozdobą parku.

Nadzwyczajnie piękny Zamek otoczony imponującym parkiem sprawia, że Krasiczyn na długo pozostaje w pamięci odwiedzających.

 

{slimboximages/gallery/krasiczyn/krasiczyn.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn03.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn03_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn04.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn04_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn01.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn01_.jpg,Krasiczyn – zamek;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn14.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn14_.jpg,Zamek w Krasiczynie – Baszta Boska;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn06.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn06_.jpg,Zamek w Krasiczynie – Baszta Papieska;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn08.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn08_.jpg,Zamek w Krasiczynie – zwieńczenie Baszty Królewskiej;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn05.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn05_.jpg,Zamek w Krasiczynie – Baszta Królewska;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn09.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn09_.jpg,Zamek w Krasiczynie – dziedziniec;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn13.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn13_.jpg,Zamek w Krasiczynie – attykowe zwieńczenia ścian i dekoracje sgraffitowe;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn11.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn11_.jpg,Zamek w Krasiczynie – dekoracje sgraffitowe ścian;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn10.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn10_.jpg,Zamek w Krasiczynie – dekoracje sgraffitowe ścian;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn15.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn15_.jpg,Zamek w Krasiczynie – Sapiehowie z zamiłowania myśliwi;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn16.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn16_.jpg,Krasiczyn – w dniu turnieju rycerskiego;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn07.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn07_.jpg,Zamek w Krasiczynie – rozpoczęcie turnieju rycerskiego;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn12.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn12_.jpg,Zamek w Krasiczynie – uczestnicy turnieju rycerskiego;
images/gallery/krasiczyn/krasiczyn02.jpg,images/gallery/krasiczyn/krasiczyn02_.jpg,Zamek w Krasiczynie – uczestnicy turnieju rycerskiego}

Mapa Krasiczyna

Ojców

Zamek na Pieskowej SkaleDolina Prądnika jest wymarzonym miejscem do spacerowania. Malowniczą dolinę objęto  ochroną w 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy. Białe skałki wśród morza zieleni, niesamowity spokój i cisza, a do tego zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Ojców i Pieskowa Skała. Odpoczynek gwarantowany…

Dolina Prądnika jest wymarzonym miejscem do spacerowania. Malowniczą dolinę objęto  ochroną w 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy. Białe skałki wśród morza zieleni, niesamowity spokój i cisza, a do tego zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Ojców i Pieskowa Skała. Odpoczynek gwarantowany…

Zamek w Pieskowej Skale

Murowany zamek powstał w Pieskowej Skale w XIV w. Pod rządami rodziny Szafrańców w XVI wieku  został przebudowany w stylu renesansowym. Zyskał wygląd siedziby magnackiej. Dwa duże pożary w XVIII i XIX wieku przyczyniły się do znacznego zniszczenia zamku. w 1905 roku został wykupiony z zamiarem utworzenia w nim pensjonatu. Po II wojnie przywrócono zamkowi renesansowy charakter, a w 1966 utworzono w nim muzeum – oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Na dziedziniec zamku wchodzimy bez opłat, zwiedzanie muzeum to koszt 10 zł. Warto wybrać się tu w piątek (wstęp bezpłatny do muzeum). We wnętrzach obowiązuje naturalnie zakaz fotografowania. Informacje o ekspozycji można znaleźć na stronie muzeum.

 {slimbox
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala09.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala09_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala03.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala03_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala04.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala04_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala05.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala05_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala12.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala12_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala08.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala08_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala07.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala07_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala06.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala06_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala10.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala10_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala11.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala11_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale;
images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala01.jpg,images/gallery/pieskowa_skala/pieskowa_skala01_.jpg,Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa}

Zamek Ojców

Murowany zamek wzniósł Kazimierz Wielki w I poł. XIV w. Poważnie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego był częściowo odbudowywany, jednak dziś pozostaje w stanie trwałej ruiny. Zachowała się gotycka brama wjazdowa z XIV w. mieszcząca muzeum regionalne PTTK, ośmioboczna baszta, kuta w skale studnia i resztki murów obwodowych.

 {slimbox
images/gallery/ojcow/ojcow01.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow01_.jpg,Zamek w Ojcowie;
images/gallery/ojcow/ojcow02.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow02_.jpg,Zamek w Ojcowie – brama wjazdowa;
images/gallery/ojcow/ojcow03.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow03_.jpg,Ojców – parking przed zamkiem} 

Kaplica na wodzie

Kaplicę „Na Wodzie”wzniesiono w 1901 r. w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Obowiązywało wówczas zarządzenie cara Mikołaja II, zabraniające budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. Dlatego też kaplica powstała nad Prądnikiem na betonowych podporach – „na wodzie”. Wstęp do kaplicy jest możliwy w czasie niedzielnych nabożeństw.

 {slimbox
images/gallery/ojcow/ojcow04.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow04_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’;
images/gallery/ojcow/ojcow06.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow06_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’;
images/gallery/ojcow/ojcow05.jpg,images/gallery/ojcow/ojcow05_.jpg,Ojców, Kaplica ‚Na Wodzie’}

 

Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec ZąbkowickiPałac w Kamieńcu Ząbkowickim ufundowała Marianna Wilhelmina Orańska. Budowa rozpoczęta w 1838 roku, pochłonęła majątek szacowany na równowartość 3 ton złota. Projekt stworzył Karol Fryderyk Schinkel – ceniony w Berlinie architekt. Pałac przypominał wielkie, romantyczne zamczysko. Zasłynął na całą Europę z powodu rozmachu budowli i imponującego systemu fontann i wodospadów, stawów i strumieni w parku…

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim ufundowała Marianna Wilhelmina Orańska – niderlandzka księżniczka, za mąż wydana za syna króla Prus. Budowa rozpoczęta w 1838 roku, pochłonęła majątek szacowany na równowartość 3 ton złota. Projekt stworzył Karol Fryderyk Schinkel – ceniony w Berlinie architekt. Pałac przypominał wielkie, romantyczne zamczysko. Zasłynął na całą Europę z powodu rozmachu budowli i imponującego systemu fontann i wodospadów, stawów i strumieni w parku.

Księżna Marianna nie mogła w pełni cieszyć się swą rezydencją. Wywołała skandal  angażując się w romans ze swoim koniuszym, zaszła z nim w ciążę i urodziła syna. W tej sytuacji jej mąż, Albrecht IV Hohenzollern,rozwiódł się z nią i zakazał wjazdu na teren Prus dłuższego niż doba każdorazowo. Musiała też meldować się na policji przy wjeździe i wyjeździe. Sąd przyznał jej prawo pobytu w Kamieńcu, ale nie mogła zajmować przygotowanych dla niej apartamentów, przebywała w pokoju gościnnym w wieży. Marianna osiadła na stałe 10 km od Kamieńca w Bilej Wodzie.

Posiadłość pozostawała w bardzo dobrym stanie aż do 1945 roku.Bolszewicy wywieźli kilkanaście wagonów wyposażenia a następnie podpalili zamek. Przez dwa tygodnie pilnowali, aby nikt nie próbował gasić pożaru. Po wojnie szabrowanie zamku dokończyły władze PRL. Odbudowę rozpoczął dopiero w latach 80-tych Włodzimierz Sobiech. Za prywatne pieniądze, ogromne zresztą,  dokonał zabezpieczenia ruin i częściowej odbudowy. Fundusze w końcu skończyły się i dalsze prace nie następują.

Zwiedzanie pałacu jest możliwe gdy zbierze się jednocześnie spora grupa chętnych, po uzyskaniu zgody właściciela i pod warunkiem, że przewodnik będzie akurat dostępny. Kuriozum było dla nas zróżnicowanie opłaty za fotografowanie na aparaty tradycyjne – 5 zł i cyfrowe – 10 zł. Przez bramę widać było hordę wygłodniałych, ciągle ujadających psów, do tego wysoka opłata za wstęp. W efekcie ze zwiedzania pałacu zrezygnowaliśmy (wrzesień 2006).

Wielka szkoda, że tak imponująca budowla nie ma dobrego gospodarza i sensownej oferty udostępniania obiektu turystom.

 

 {slimbox
images/gallery/kamieniec/kamieniec01.jpg,images/gallery/kamieniec/kamieniec01_.jpg,Kamieniec Ząbkowicki;
images/gallery/kamieniec/kamieniec02.jpg,images/gallery/kamieniec/kamieniec02_.jpg,Kamieniec Ząbkowicki;
images/gallery/kamieniec/kamieniec03.jpg,images/gallery/kamieniec/kamieniec03_.jpg,Kamieniec Ząbkowicki;
images/gallery/kamieniec/kamieniec04.jpg,images/gallery/kamieniec/kamieniec04_.jpg,Kamieniec Ząbkowicki;
images/gallery/kamieniec/kamieniec05.jpg,images/gallery/kamieniec/kamieniec05_.jpg,Kamieniec Ząbkowicki;
images/gallery/kamieniec/kamieniec06.jpg,images/gallery/kamieniec/kamieniec06_.jpg,Kamieniec Ząbkowicki} 

Ujazd

Zamek KrzyżtopórZamek Krzyżtopór  to pałac symbolizujący rok, cztery baszty reprezentujące pory roku, 12 wielkich sal – miesiące, 52 pokoje – liczba tygodni w roku i 365 okien – dni w roku. Jedna z sal miała przeszklony sufit, nad którym umieszczono akwarium z rybami. Stajnie mogące pomieścić 300 koni były wyposażone w marmurowe żłoby i lustra, których zadaniem było doświetlenie pomieszczeń…

Zamek KrzyżtopórZamek Krzyżtopór  to pałac symbolizujący rok, cztery baszty reprezentujące pory roku, 12 wielkich sal – miesiące, 52 pokoje – liczba tygodni w roku i 365 okien – dni w roku. Jedna z sal miała przeszklony sufit, nad którym umieszczono akwarium z rybami. Stajnie mogące pomieścić 300 koni były wyposażone w marmurowe żłoby i lustra, których zadaniem było doświetlenie pomieszczeń.
Zamek posiadał system grzewczy i wentylacyjny, a w jednej z wież znajdowało się źródło czystej wody. Działała instalacja przypominająca windę, służąca do transportowania posiłków.

Prawdopodobny czas wybudowania zamku to lata 1621-1644. Właścicielem był Krzysztof Ossoliński, który jednak w zamku nie zamieszkiwał z powodu licznych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji posła na Sejm. Zmarł zresztą rok po ukończeniu budowy. Zamek i miejscowość Ujazd przyjęły  nazwę Krzysztopór – od imienia właściciela i znaku herbowego, w późniejszych wiekach powstała nazwa Krzyżtopór i funkcjonuje do dziś. Na bramie wjazdowej znajdują się dwie płaskorzeźby: krzyż – symbol wiary katolickiej, szczególnie znaczący w okresie reformacji, oraz topór – herb Ossolińskich.

Już w 1655 r. zamek został w znacznym stopniu zniszczony i ograbiony przez Szwedów. Kolejni właściciele nie mieli funduszy na jego odbudowę, zamieszkiwali tylko część pomieszczeń. W 1770 r.  Konfederaci Barscy dokonali kolejnych zniszczeń. Wkrótce zamek przestał być zamieszkiwany i stał się wyłącznie okazałą ruiną. Pozostał w takim stanie do dziś.

 {slimbox
images/gallery/ujazd/ujazd02.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd02_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd03.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd03_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd04.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd04_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd13.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd13_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd12.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd12_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd21.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd21_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd01.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd01_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd14.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd14_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd16.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd16_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd15.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd15_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd11.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd11_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd19.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd19_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd10.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd10_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd06.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd06_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd20.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd20_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd18.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd18_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd17.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd17_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd07.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd07_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd09.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd09_.jpg,Ujazd;
images/gallery/ujazd/ujazd05.jpg,images/gallery/ujazd/ujazd05_.jpg,Ujazd}

Baranów Sandomierski

Zamek w Baranowie SandomierskimZamek w Baranowie Sandomierskim, nazywany Małym Wawelem, to budowla w stylu renesansowo-barokowym, otoczona niezbyt wielkim, ale ładnym i zadbanym parkiem. W zamkowych podziemiach można zobaczyć „Skarby Ziemi” – wystawę dotyczącą minerałów siarki, złóż i wydobycia w pobliskim Machowie…

Zamek w Baranowie SandomierskimZamek w Baranowie Sandomierskim, nazywany Małym Wawelem, to budowla w stylu renesansowo-barokowym, otoczona niezbyt wielkim, ale ładnym i zadbanym parkiem. W zamkowych podziemiach można zobaczyć „Skarby Ziemi” – wystawę dotyczącą minerałów siarki, złóż i wydobycia w pobliskim Machowie.

W 1591-1603 Andrzej Leszczyński przebudował dwór należący do jego rodziny w okazały zamek.
Projekt zamku opracował prawdopodobnie Santi Gucci, budowę ukończyli jego uczniowie. Na dziedzińcu na uwagę zasługują dwukondygnacyjne arkady, których kolumny ozdobiono maszkaronami czyli twarzami ludzko-zwierzęcymi, oraz dwubiegowa klatka schodowa z herbami na sklepieniu.
Z czasów Leszczyńskich pochodzą bogate sztukaterie, autorstwa Jana Baptysty Falconiego, zachowane w sklepieniu baszty północno–wschodniej.

Leszczyńscy sprzedali zamek, w efekcie po kilku latach przeszedł w ręce Lubomirskich. Zlecili oni architektowi Tylmanowi z Gameren przebudowę zamku i nadanie mu barokowego charakteru. Dobudowana została galeria obrazów między dwiema basztami przy zachodnim skrzydle, wnętrza ozdobiono stiukami, które dziś można podziwiać w tzw. Galerii Tylmanowskiej.

Po Lubomirskich zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, byli nimi między innymi Krasiccy. Ostatnimi okazali się Dolańscy. W XIX w. zamek uległ dwukrotnie pożarom, które całkowicie zniszczyły wnętrza. Właściciele każdorazowo podejmowali się odbudowy, bryła zamku nie uległa przy tym większym zmianom, a jedynie wyposażenie wnętrz.

Podczas wojny Sowieci całkowicie zniszczyli i zdewastowali wnętrza m.in. paląc ogniska ze zniszczonych zabytkowych mebli. Fragmenty ścian i sufitu nie zostały odnowione, można więc zobaczyć w jakim stanie pozostawili zamek.

Najpierw zwiedza się skrzydło zachodnie z salą portretową z czterema wielkimi portretami królów polskich oraz Galerię Tylmanowską. Sala ta nie została wiernie odtworzona po wojnie, wystrój nie pochodzi z dawnych wnętrz zamku w Baranowie. W skrzydle wschodnim do zwiedzania udostępniono komnaty gościnne i Basztę Falconiego zdobioną złotem. W tych ostatnich salach nie można robić zdjęć.

 

{slimbox
images/gallery/baranow/baranow.jpg,images/gallery/baranow/baranow_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow10.jpg,images/gallery/baranow/baranow10_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow04.jpg,images/gallery/baranow/baranow04_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow03.jpg,images/gallery/baranow/baranow03_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow06.jpg,images/gallery/baranow/baranow06_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow05.jpg,images/gallery/baranow/baranow05_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow08.jpg,images/gallery/baranow/baranow08_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow02.jpg,images/gallery/baranow/baranow02_.jpg,Baranów Sandomierski;
images/gallery/baranow/baranow07.jpg,images/gallery/baranow/baranow07_.jpg,Baranów Sandomierski}

 

Ogrodzieniec

OgrodzieniecKażdy odwiedzający Podzamcze jest pod wrażeniem ruin Zamku Ogrodzieniec. Uruchamiamy wyobraźnię i zaczynamy zastanawiać się jakie potężne zamczysko musiało to być w czasach świetności. Najbardziej okazałe ruiny na szlaku Orlich Gniazd docenił Andrzej Wajda wybierając je jako miejsce kręcenia „Zemsty”…

Każdy odwiedzający Podzamcze jest pod wrażeniem ruin Zamku Ogrodzieniec. Uruchamiamy wyobraźnię i zaczynamy zastanawiać się jakie potężne zamczysko musiało to być w czasach świetności. Najbardziej okazałe ruiny na szlaku Orlich Gniazd docenił Andrzej Wajda wybierając je jako miejsce kręcenia „Zemsty”…

 {slimbox
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec03.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec03_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec04.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec04_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec01.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec01_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec06.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec06_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec07.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec07_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec08.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec08_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec05.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec05_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec09.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec09_.jpg,Ogrodzieniec;
images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec02.jpg,images/gallery/ogrodzieniec/ogrodzieniec02_.jpg,Ogrodzieniec}